×

Şedinţa de lucru Nr.3 a Comitetului Director Local în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în or.Călăraşi”.

31 octombrie 2018


La data de 30.10.2018 a avut loc şedinţa de lucru Nr.3 a Comitetului Director Local în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în or.Călăraşi”.  În cadrul şedinţei au fost discutate următoarele subiecte:

– raport trimestrul 3/ 2018 Proiect AAC din or. Călărași;

– activități planificate în trimestrul 4/ 2018 conform PiP Proiect AAC din or. Călărași;

– contribuția locală în cadrul proiectului AAC din or. Călăraşi;

– regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare: reorganizarea întreprinderii prestatoare de servicii de alimentare cu apă și canalizare.

Manager proiect: Nicolae Preguza