×

Consultări publice și cetățeni activi !

5 noiembrie 2018


Astăzi, Primăria orașului Călărași a organizat consultări publice cu scopul de a aduce la cunoştinţa părţilor interesate activitatea primăriei la toate etapele bugetare a următoarelor proiecte de decizie:
1.Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a cotelor concrete ale impozitului funciar pe bunul imobiliar pentru anul 2019. (Raportor Valentina Jumbei- specialist în perceperea impozitului fiscal)
2.Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019. ( Raportor Raisa Smolenschi-specialist)
3.Cu privire aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2019. (Raportor Raisa Smolenschi-specialist)
4.Cu privire la inițiera consultărilor publice privind contribuția beneficiarilor în cadrul proiectului Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Călărași. (Raportor Nicolae Preguza-arhitect-șef)
5.Cu privire la inițierea consultărilor publice privind majorarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor. (Raportor Gheorghe Stratan-managerul ÎM Gospodăria Comunal Locativă Călărași).
6.Cu privire la inițierea consultărilor publice privind majorarea tarifului în transportul public orășenesc, precum și posibilitatea transportării călătorilor din localitatea Oricova. (Raportor dl Victor Ambroci- viceprimar)
7.Cu privire la atribuirea numelui Muzeului de Istorie și Etnografie Călărași. (Raportor dna Ana Pșenițchi – directorul muzeului)

Toate recomandările cetățenilor prezenți pe marginea proiectelor de decizii supuse consultării publice au fost protocolate și urmează a fi studiate de specialiștii primăriei, iar Consiliul orășenesc Călărași le va aproba la următoarea ședință ordinară.

Aducem sincere mulțumiri tuturor cetățenilor prezenți la eveniment, ONG, dar și alte părți interesate.

Echipa primăriei or. Călărași