×

Şedinţa de lucru Nr.1/2019 a Comitetului Director Local în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în or.Călăraşi”.

18 februarie 2019


La data de 15.02.2018 a avut loc şedinţa de lucru Nr.1/2019 a Comitetului Director Local în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în or.Călăraşi”. În cadrul şedinţei au fost discutate următoarele subiecte:
– Prezentarea raportului anual-2018 a Proiectului (PIP) AAC or. Călărași- vorbitor(Nicolae Preguza)
-Prezentarea activităților planificate în trimestrul I 2019 conform PiP al proiectului AAC din orașul Călărași- vorbitor(Nicolae Preguza)
-Situația la zi cu privire la elaborarea Documentației tehnice-vorbitor(Nicolae Preguza)
-Gradul de satisfacție al cetățenilor față de serviciile publice de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași-vorbitor(Viorica Șcerbina, Consultant Institutul de Dezvoltare Urbană);
-Prezentare situație actuală a elaborării proiectului tehnic
– vorbitor(Vasili Vîrlan, Inginer ”APCAN PROIECT” SRL)
Preşedinte CDL-Nicolae Melnic
Secretar CDL-Ecaterina Melnic
Manager proiect: Nicolae Preguza