×

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE DESENE „Energia din jurul meu”

7 mai 2019


  1. Organizatori

Concursul de desene și pictură „Energia din jurul meu” este organizat în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS „Viitorul”, cu suportul financiar al Uniunii Europene prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor – proiecte demonstraționale” (CoM-DeP). Competiția face parte din Săptămâna Europeană a Energiei Durabile, celebrată în perioada 17-21 iunie 2019.

  1. Desfăşurarea concursului și condițiile de participare

Scopul concursuluieste de a încuraja elevii, profesorii și părinții să utilizeze eficient energia prin artă. Astfel, concursul de pictură pentru elevii din învățământul primar și secundar (7 – 15 ani) este inclus ca una dintre activitățile de sensibilizare și conștientizare a proiectului care ar face copiii conștienți de necesitatea conservării energiei, și care ar educa și implica părinții și profesorii în privința eficienței energetice.

Perioada de desfășurarea concursului este 25 aprilie – 31 mai 2019. La concurs poate participa orice elev al Școlii de Artă din orașul Călărași.

Subiectele tematice ale concursuluiinclud iluminarea eficientă acasă și în stradă/localitate; soluții de energie regenerabilă; orașul meu este eco-eficient. Desenul sau pictura va fi realizat într-o manieră originală pe suport de hârtie de format A3, tehnica de execuție fiind la alegere (creion, cariocă, acuarelă, pastel, grafică etc.).

Lucrărilese prezintă nesemnate. La lucrare se anexează o fişă care va conține titlul lucrării şi datele personale ale participantului (numele şi prenumele, vârsta, liceul/şcoala şi clasa în care învaţă, adresa, numărul de telefon sau adresa de email la care poate fi contactat). Lucrările vor rămâne în proprietatea Primăriei orașului Călărași, iar autoritatea publică are dreptul exclusiv de a le utiliza timp de 12 luni de la încheierea concursului și să indice sursa desenelor expuse public.

Termen limită. (Fisier atasat).