×

Şedința nr. 3/2019 a Comitetului Director Local în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Călărași”

21 august 2019


La data de 20.08.2019 , ora 10.00, în sala de ședință s-a desfăşurat ședința nr. 3/2019 a Comitetului Director Local în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Călărași”. În cadrul şedinţei au fost discutate următoarele subiecte:
1. Prezentarea raportului pentru tr.2/2019 a Proiectului
AAC or. Călărași.
2. Prezentarea activităților planificate în tr. 3/2019
conform PiP al proiectului AAC din orașul Călărași.
3.Raport:Vizită de studiu în domeniul achizițiilor
publice și al managementului contractelor, privind
implementarea proiectelor de infrastructură ale
Uniunii Europene în România, Regiunea de
Dezvoltare Sud Muntenia(02-08 iunie 2019).
4.Raport:.Programul misiunii de studiu în
Germania.Vizita companieie de papa canal:
,,Wasserwerk Friedrichshagen”,operator apa-canal:
WAZV ,,DER TELTOW”; parcul tehnologic în
domeniul AAC, DWA-Asociaţia Germană a Apei.
(10-15 iunie 2019).
5.Prezentarea proiectul tehnic, măsuri și soluții
propuse spre implementare.

Nicolae Melnic, Președinte CDL
Ecaterina Melnic, Secretar CDL
Nicolae Preguza, manager de proiect AAC or.Călărași