×

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice!

26 noiembrie 2019


Primăria oraşului Călăraşi  la data de 29  Noiembrie 2019 ora 16.00  în sala de ședințe a Primăriei  orașului Călărași,  va organiza consultări publice a proiectelor  de decizie:

  1. Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a cotelor concrete ale impozitului funciar pe bunul imobiliar pentru anul 2020. (Raportor Valentina Jumbei – specialist în perceperea impozitului fiscal).
  2. Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020. ( Raportor Raisa Smolenschi-specialist)
  3. Cu privire la stabilirea indemnizației de consilier pe perioada de mandat.(Raportor Ecaterina Melnic-secretarul consiliului orășenesc Călărași)
  4. Notă Informativă: Aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2020. (Raportor Raisa Smolenschi-specialist)

Scopul proiectelor este de a aduce la cunoştinţa părţilor interesate activitatea primăriei precum  și participarea acestora la toate etapele bugetare.

Recomandările pe marginea proiectelor  de decizii supuse consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 28.11.2019  pe adresa electronică: info@calarasi-primaria.md , melnic.ekaterina@gmail.com

la numărul de telefon +/373/24426459, +/373/24422773, +373/244/22052 sau pe adresa  oraşul Călăraşi str. Mihai Eminescu nr.19 bir,46.

Proiectele de decizii propuse  şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectelor  de decizii etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială  http://calarasi-primaria.md/  sau la sediul  autorităţii oraşului Călăraşi str. Mihai Eminescu nr.19 , bir.46 et.3

Audieri Publice Noiembrie 2019

 

    Primarul oraşului

      Ion OLARI