×

Sesiune de informare în cadrul proiectului „Fii schimbarea: cetățeni activi – comunități durabile!”

26 noiembrie 2019


Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă în parteneriat cu
AO „Habitat” implementează proiectul „Fii schimbarea: cetățeni activi
– comunități durabile!”, în cadrul proiectului „Abilitarea
cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană
(European Union in the Republic of Moldova) și implementat de Agenția
de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).
Proiectul urmărește sporirea transparenței și responsabilizarea
autorităților administrației publice locale prin implicarea societății
civile în procesul decizional și de monitorizare, dar și promovarea
principiilor de dezvoltare durabilă și valorilor Uniunii Europene.
Proiectul are drept obiectiv stimularea implicării organizațiilor
societății civile (OSC) și a cetățenilor Republicii Moldova în
procesele decizionale, inclusiv în guvernanța proiectelor de
investiții publice în următoarele sectoare: apă și canalizare (WS),
managementul deșeurilor solide (SWM), eficiență energetică (EE),
probleme de mediu aferente serviciilor publice locale.
În cadrul proiectului, Asociația pentru Guvernare Eficientă și
Responsabilă urmează să acorde granturi unui număr de circa 30 de
ONG-uri locale din Regiunea de Dezvoltare Centru, pentru stimularea
participării active în procesul decizional al autorităților publice la
nivel local și național.