×

Invitație la Masa Rotundă ”Călărași- Diaspora Acasă Reușește”

9 ianuarie 2020


Primăria orașului Călărași invită cu drag reprezentanții Diasporei din or. Călărași la Masa Rotundă cu scopul de a indentifica împreună necesitățile prioritare ale orașului, pentru a selecta o problemă care va fi înaintată spre finanțare în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește ” DAR 1+3”.

Sunt invitați cetățenii care lucrează permanent sau sunt stabiliți cu traiul peste hotare, cetățenii care au fost plecați peste hotare și sau reîntors acasă cu traiul, reprezentanții societății civile, cetățeni care au fost plecați peste hotare, au revenit și au deschis o afacere în oraș, cetățeni ai orașului.

Doar cu implicarea cetățenilor și administrației publice locale pot fi implementate cu succes proiectele de dezvoltare și îmbunătățirea infrastructurii orașului Călărași.

Scopul Programului Diaspora Acasă Reușește ”DAR1+3” este păstrarea conexiunii dintre cetățenii plecați și localitatea de origine prin realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală; Sporirea gradului de implicare a diasporei în dezvoltarea socioeconomică la nivel local; Stimularea dezvoltării localităților rurale și urbane din Republica Moldova prin atragerea capitalului uman și financiar din Diasporă.

Evenimentul va avea loc Sîmbătă, 11 ianuarie, ora 10.30-11.50 în incinta sălii de ședințe a primăriei or. Călărași, str. Mihai Eminescu 19.

Agenda din 11 ianuarie 2020, Masa Rotundă ”Călărași- Diaspora Acasă Reușește ”

Agenda 11 ianuarie Diaspora (1)

Programul Diaspora Acasă Reușește ”DAR1+3” este implementat de către Cancelaria de Stat, Biroul Relații cu Diaspora prin Hotărîrea Guvernului nr. 801/2018. Parteneri de implementare a programului sunt:

-Guvernul Republicii Moldova

-Autoritățile Publice Locale

-Parteneri de dezvoltare/donatori

-Asociațiile Diasporei, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți.

Pentru detalii apelați  060 920 915, Lilia Rata