×

Rezultatul final de selectare a propunerilor de proiecte în cadrul inițiativei „Bugetarea Participativă”!

20 ianuarie 2020


     Primăria orașului Călărași anunță rezultatele finale de selectare a propunerilor de proiecte înaintate spre finanțare de către cetățenii orașului Călărași în cadrul proiectului „Bugetarea participativă” 2020. Numărul total de proiecte depuse au fost -8
Astfel în urma avaluării proiectelor depuse de către comisia de selectare au fost selectate următoarele 5 proiecte:
  • Amenajarea unui teren de joacă pentru copii
  • Noi tinerii contăm
  • Colectarea și reciclarea deșeurilor electronice portabile în or. Călărași.
  • Renovarea terenului de minifotbal la Școala Sportivă de Rezerve Olimpice
  • Muzeul de Istorie și Etnografie „Dumintru Scvorțov-Russu” din Călărași accesibil pentru toți.
    Sumele alocate proiectelor ciștigătoare și argumentarea proiectelor selectate, dar și motivul respingerii proiectelor depuse sunt descrise în procesul verbal de evaluare și selectare a proiectelor de către comisia de evaluare. Proces verbal (ataseaza aici documentul scanat).
   Suma totală alocată de către Primăria pentru implementarea proiectelor în cadrul Proiectul „Bugetarea Participativă” este de 200 000 lei.
Primăria mulțumește celor care au aplicat la acest proiect, dovadă că cetățenii orașului Călărași sunt implicați în identificarea problemelor comunități
i și se implică la planificarea bugetului localității. Grupurile de Inițiativă al căror proiecte au rămas fără finanțare sunt invitați să înainteze alte propuneri de proiecte la lansarea următorului apel de proiecte.