×

Rezultatele sondajului privind selectarea de către călărășeni a problemelor prioritare în or. Călărași.

22 ianuarie 2020


Începînd cu data de 10 ianuarie – 21 ianuarie 2020 în orașul Călărași sa desfășurat sondajul de opinie cetățenilor or. Călărași care locuiesc în oraș și plecați peste hotare, privind problemele prioritare ale orașului.

Acest sondaj a avut loc în cadrul Inițiativei primăriei orașului Călărași și A.O. ”Origini”cu intenția de a cunoaște ce își dorește cetățeanului, de a implica călărășenii orașului Călărași dar și cei stabiliți peste hotare să participe consultarea și dezvoltarea comunității de baștină.

Problema selectată va fi înaintată de către primăria or. Călărași  în cadrul concursului de granturi în cadrul Programului ”Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3” susținut de Biroul Relații cu Diaspora.

Problema care a acumulat cele mai multe voturi (122 VOTURI) este :

Reparația scărilor de acces în oraș și dotarea lor cu rampă de acces pentru părinții cu cărucioare, persoane cu nevoi speciale

Persoane chestionate 202 (89 online și 113 offline)

Problema prioritară

 

Voturi
Reparația scărilor de acces în oraș și dotarea lor cu rampă de acces pentru părinții cu cărucioare, persoane cu nevoi speciale 122
Amenajarea stațiilor auto de așteptare în or. Călărași 48
Amenajarea parcurilor publice cu spații verzi, bănci și urne 112
Amenajarea spațiilor de joacă pentru copii în zonele periferice ale orașului 93
Instalarea camerelor de supraveghere video pentru prevenirea vandalismului în localitate 78
Altele  
Reparația drumurilor 18
Iluminarea stradală 13
Pavarea trotuarelor 13
Managementul deșeurilor 3
Reparația sistemului de canalizare 4
Ciini vagabonzi 2
altele 5

*Persoanele chestionate au avut posibilitatea să aleagă pănă la 3 probleme prioritare

Locul de trai a persoanelor chestionate

61,8 % locuitori ai orașului Călărași

11,2 % stabiliți definitiv cu traiul peste hotare

15,7 % plecați peste hotare la muncă

6,7% plecați au revenit cu traiul acasă

1,1 % plecați la studii peste hotare

1,1 % trăiesc în Chișinău, orginari din Călărași

 Țara migrantă a celor care locuiesc sau lucrează peste hotare

Anglia, Belgia, Franța, Germania, Irlanda,Italia, Marea Britanie, Romania, Rusia, SUA