×

ANUNŢUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate

3 iulie 2020


      Informarea, de către autorităţile administraţiei publice locale şi inițiatorul activității planificate, a populaţiei despre activitățile planificate şi asigurării procesului participativ la luarea deciziei în etapele de proiectare şi amplasare. Temei: art. 3 lit. (d) din Legea nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător.

     Primăria or. Călărași anunţă publicul interesat, despre aprobarea şi emiterea deciziei etapei evaluare prealabilă (de încadrare) a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului (când este cazul, se va indica în context transfrontier) prevăzute de Legea nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru proiectul planificată ,,Reconstrucția blocului administrativ din cadrul stației multicarburant, cu amplasarea coloanei multicarburant, din str. Alexandru cel Bun 202/1, or. Călărași, r-nul Călărași”, beneficiar ,,Constarexim” SRL, SRL ,,Grand Oil”,

Decizia de evaluare prealabilă (de încadrare) a impactului asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi la următoarea pagină web oficială: www.mediu.gov.md.

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorităţii competente emitente, comentarii/observaţii la conţinutul deciziei de evaluare prealabilă (de încadrare) a impactului asupra mediului din data publicării prezentului anunţ, până la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autorităţile administraţiei publice, prevăzuţi de legislaţia în vigoare.

Publicul interesat poate consulta la cerere, conţinutul informaţiei din cererea de evaluare prealabilă, şi depune propuneri/observaţii la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu.

Observaţiile publicului, expuse în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din str. Albișoara, 38, or. Chișinău.

Anexa (1)