×

Reamintim despre riscul asociat neglijării combaterii buruienii AMBROZIA!!!

22 iulie 2020


În această perioadă este necesar să conștientizăm importanța unei atitudini responsabile în vederea diminuării pericolului cauzat de apariția buruienii Ambrosia artemisiifolia, problemă frecvent abordată de către ANSA, dat fiind faptul că Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul ţării noastre, extrem de adaptabilă chiar și în condiții de secetă și arșiță, ceea ce a determinat ca în ultimii ani secetoși să se dezvolte foarte rapid și să cuprindă areale întregi.recomandare cu AMBROZIA 

Odată cu observarea speciei Ambrosia artemisiifolia pentru suprimarea/eradicarea nemijlocită a plantei sunt necesare următoarele MĂSURI DE COMBATERE:

  • Smulgerea plantei sau tăierea repetată, care se face obligatoriu înainte de perioada de înflorire, pentru a nu provoca dispersia polenului;
  • Eradicarea prin lucrări agricole, ca de exemplu săpat – prașila manuală, tăiat – cosit manual sau mecanic, lucrarea cu grapa cu discuri, lucrarea cu combinatorul; tăierile frecvente sunt foarte eficiente;
  • Erbicidarea,  în primul stadiu de dezvoltare a plantei (pînă la înflorire),  cu utilizarea produselor omologate conform Registrului de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova.         Totodată, conform art. 189 alin. 2 al Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008, omiterea îndeplinirii la timp sau încălcarea în mod intenționat de către deţinătorii de terenuri a măsurilor obligatorii privind combaterea  dăunătorilor de carantină, a agenţilor patogeni ai bolilor de plante şi a buruienilor, se sancționează cu amendă de la 3 la 12  unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 48 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 48 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.