×

Mesaj de mulțumire!

13 august 2020


Primăria orașului Călărași vine cu mesaj de recunoștință și mulțumire față de Asociația de binefacere a invalizilor din R Moldova, Organizația Internationaler Hilfsfonds E.V. Rosbach, 

Asociația Friend Circle WorldHelp , Frank și Alexandra Schmitz

Concomitent, aducem cuvinte de mulțumire Dlui Artene Sergiu – vicepreședintele Raionului Călărași pentru implicarea în atragerea ajutorului umanitar acordat de Asociația de binefacere a Invalizilor din Republica Moldova

Pentru ajutorul umanitar acordat persoanelor din orașul Călărașși unor localități din  raion care se confruntă cu probleme vitale în aceste vremuri dificile, generate de pandemia COVID. Suntem convinși că doar împreună putem depăși greutățile și asigura un trai mai bun pentru cei mai triști ca noi. Apreciem gestul DVS și Vă mulțumim mult!

Cu profund respect și gratitudine, Primarul orașului Călărași-Ion Olari