×

Mesaj de mulțumire!

9 septembrie 2020


    Primăria orașului Călărași vine cu mesaj de recunoștință și mulțumire Dlui Gyero Jozsef, primar de Covasna, România, Dnei Vasilica Enea, Dlui Doctor Nicolae Enea, Dlui Bocan Ioan-Marcel pentru sprijinul finaciar în sumă de 20 000 lei RO.
Ajutorul acordat va fi folosit cu destinația procurării echipamentului în lupta cu pandemia Covid-19.
Apreciem gestul DVS și Vă mulțumim mult!
Cu profund respect și gratitudine,
Primarul orașului Călărași – Ion Olari