×

ANUNŢUL PUBLIC privind informarea publicului!

15 septembrie 2020


   În conformitate cu condițiile avizului Agenției de Mediul și în temeiul art.15 din LEGEA Nr. 239 din 13-11-2008 privind transparenţa în procesul decizional, Primăria or. Călărași anunţă publicul, despre inițierea procedurii la proiectarea ,,Centru commercial”-proprietate privată, amplasat pe str.Biruința nr.2.