×

Buletin informativ!

8 octombrie 2020


Stimați  locatari ai orașului Călărași, beneficiari ai serviciului apă și canalizare și cei conectați la acest sistem!

În perioada toamna – primăvara Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă” se confruntă cu o problemă neplăcută, anume, cu blocarea tuburilor de evacuare a apelor riziduale și ieșirea din funcțiune a stațiilor de pompare Nr.1 (sector Vătămăneasa), Nr.2 (fosta Colegiu Pedagogic), Nr.3  (baza de depozitare).

Concomitent, acumularea cantităților deosebit de mari a rezidurilor (nămolului și deșeurilor solide), toate cele menționate, sunt cauzate de aruncarea în gropile de canalizare a deșeurilor parvenite din alte surse, neprevăzute de „Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emise pentru localitățile urbane și rurale”, acestea fiind deșeuri de la bovine-porcine, tescovină, cârpe, pamperse, nisip, etc.

Dacă continuăm să aruncăm rezidurile menționate mai sus, avem toate premizele de a bloca serviciul pe o perioadă temporară, sau pe o perioadă mai îndelungată.

Stația de epurare a orașului Călărași este destinată pentru epurarea apelor uzate din or. Călărași și parțial pluviale care are o capacitate de 1400 m³ – 1800m³ zilnic. Faptașii de încălcare a Hotărârii Guvernului nr.950 din 25-11-2013 și a Regulamentului menționat, vor fi pedepsiți conform legislației.