×

Strategia de Dezvoltare Comunitară a orașului Călărași pentru anii 2021-2025

4 februarie 2021


     La data de 29 ianuarie 2021 prin Decizia Consiliului Orășenesc nr. 1/1 din 29.01.2021, a fost aprobată Strategia de Dezvoltare Comunitară a orașului Călărași pentru anii 2021-2025.
     Strategia a fost realizată în cadrul Programului Comunitatea Mea cu suportul IREX Moldova si Business Consulting Institute, la elaborarea Planului de acțiuni au participat diferite categorii de cetățeni, consilieri și administrația publică locală.