×

Lansarea proiectului de începere a lucrărilor de construcție,,Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în orașul Călăraşi”

10 februarie 2021


La data de 09.10.2021 cu suportul Uniunii Europene a avut loc lansarea proiectului de începere a lucrărilor de construcție,,Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în orașul Călăraşi”.

Obiectivul principal al proiectului este ca locuitorii (16 500) oraşului Călăraşi să beneficieze de acces la servicii de alimentare cu apă şi canalizare îmbunătățite și de a aduce beneficii sănătății publice prin creșterea calității apei potabile și a apelor reziduale, inclusiv prin reducerea infiltrării în canalizare și prin asigurarea unei epurări adecvate a apei de canal înainte de deversare. Acest lucru va contribui la curățarea resurselor de apă potabilă pe termen lung prin prevenirea contaminării apei freatice, ameliorând starea de sănătate a râurilor, a ecosistemelor și a subsolului.

Rezultatele așteptate în cadrul acestui proiect vor fi următoarele: 

 • Construcția a 11,8 km reţele de apeduct-reabilitat;
 • 4,045 km reţele de apeduct extinse;
 • 4,902 km de reţele de canalizare – reabilitate;
 • Circa 9300 cetățeni conectați la sistemul de aprovizionare cu apă şi 5700 la sistema de canalizare;
 • O staţie de tratare a apei construită şi calitatea apei îmbunătățită;
 • Capacitățile operatorului din Călăraşi consolidate în baza Planului de Afaceri pentru a gestiona eficient serviciile îmbunătățite;
 • Două documente de planificare strategică de nivel raional şi local armonizate cu obiectivele naționale strategice.

Beneficiarii proiectului sunt:

 • Locuitorii oraşului Călăraşi,
 • Operatorul din Călăraşi,
 • Primăria oraşului Călăraşi,
 • Consiliul Raional Călăraşi.

Partenerii proiectului sunt:

 • Ministerul Economiei și Infrastructurii,
 • Agenţia de Dezvoltare Regională Centru,
 • Consiliul Raional Călăraşi,
 • Primăria oraşului Călăraşi,
 • Persoane juridice și fizice.