×

Proiectul „Izolarea termică a Școlii Sportive Specializate de Rezerve Olimpice din Călărași”

22 iunie 2021


S-a dat startul colectării contribuției pentru implementarea proiectului „Izolarea termică a Școlii Sportive Specializate de Rezerve Olimpice din Călărași”, în cadrul Programului ” Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3, 2021″.
Scopul proiectului este creșterea calității vieții cetățenilor și creșterea gradului de implicare pentru îmbunătățirea factorilor de dezvoltare a tinerilor și copiilor din orașul Călărași.
Pentru implementarea acestui proiect este necesar colectarea contribuției comunității în mărime de 10% din bugetul total al proiectului, ce constituie 63 000 lei.
Toți cei care doresc să doneze o pot face pe contul primăriei Călărași
Primăria orașului Călărași
Cod Fiscal – 1007601009004
Cont de decontare/IBAN – MD80TRGDBH14422325010000
Codul bancar – MF-TR Centru Călărași, TREZMD2X
Bugetul total al proiectului este de Bugetul TOTAL – 622 921 lei, din care:
Contribuția Comunității – 63 000 lei
Contribuția Primăriei – 304 921 lei
Contribuția Guvernului – 250 000 lei
Partener SRL ” Autoluxservice” – 5000 lei
Activitatea este realizată în cadrul Programului Diaspora Acasă
Reușește „DAR 1+3″, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.801 din 01august 2018, implementat de Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora.