×

Comunicat informativ!

12 iulie 2021


       În legătură demontarea pilonilor din cadrul implimentarea proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, la data 13.07.2021, între orele 6.00-21.00 se sistează circulația transportului auto pe str.Mihai Eminescu de la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Sfînt, str.Biruinței.
Implimentarea proiectului „Efficient public lighting in Calarasi city – Firefly in the heart of forests” (Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima codrului), include domeniile prioritare incluse în Planul de      Acțiune pentru Energia Durabilă în orașul Călărași 2014-2020, (PAED), punerea în aplicare măsurile de eficiență energetice în conformitate cu obiectivele Convenției Primarilor privind Clima și Energia – cea mai mare inițiativă mondială a orașelor pentru acțiuni locale privind clima și energia, având drept ambiție să reunească administrațiile locale care se angajează în mod voluntar să atingă obiectivele Uniunii Europene în materie de climă și energie.