×

Comunicat informativ!

21 august 2021


    La data de 21 august 2021 cartierul Bojole, str-la 1 31 August, str.M. Dragan continuă lucrările de conectare a caselor de locuit și blocurile locative la rețeau de canalizare și apeduct reabilitată în cadrul proiectului finanțată de către #Uniunea #Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de #Agenția de #Cooperare #Internațională a #Germaniei (#GIZ) în parteneriat cu #Ministerul #Agriculturii, #Dezvoltării #Regionale și #Mediului, #Agenția de #Dezvoltare #Regională #Centru și sprijinit financiar de #Ministerul #German pentru #Cooperare #Economică şi #Dezvoltare (#BMZ).
1. Cetățenii să asigure accesul în perimetrul străzilor menționate.
2. Cetățenii să fie prudenți în perioada desfășurării lucrărilor de terasament care au avea loc pe străzi.
3. Lucrările de reabilitarea a drumului deteriorat sunt incluse in proiect și vor incepe dupa testarea rețelelor noi construite.​​​​​​​
      Contribuția cetățenilor(beneficiarii proiectului): str.Gheorghe Asachi, str-la 3 Ştefan cel Mare şi Sfînt, str .Ştefan cel Mare şi Sfînt , str.1 Mai, str-la 1 Gheorghe Asachi,str-la 3 Gheorghe Asachi, str-la 2 Gheorghe Asachi, str. Anton Makarenko, str-la 1 Mihail Kogălniceanu, str.Diaconaş cu stradele, str.Mihai Eminescu, str.Toma Ciorbă X str.Mihai Eminescu, str.Nicolae Testimiţanu , str.Mihai Eminescu  X str.31 August 1989,  str.31 August 1989, Str.Doina ,Str-la 1 Doina şi sectorul Bojole, str-la 2 Bojole,Traseul principal Ø 300(str.Daneză), str.Alexandru cel Bun X Mihai Eminescu -Autogara,str.Vasile Lupu, str.Barbu Lăutaru, str.Maria Dragan,str. Alexandru Donici,str.Vişinilor de Jos, str.Florilor cu stradele, str.Petru Zadnipru, str.Nicolae Milescu Spătaru,Str.Biruinţa, str.Toma Ciorbă,Str.Mihai Eminescu 67-71; 37-41.
Contribuția aprobată în baza Deciziei Consiliului Orășenesc nr.02/13 din 15.03.2019:

*Casă de locuit individuală — conectarea la apeduct — 600,00 lei;
*Casă de locuit indivuduală — racordare la canalizare- 900,00 lei:
*Instituții publice locale, raionale,agenți economici-conectarea la apeduct- 2000,00 lei
*Agenți economici-racordare la canalizare- 3000,00 lei

Blocuri locative —conectat la apeduct:
*Fiecare proprietar de apartament din blocul locativ-500,00 lei;
Blocuri locative racordate la canalizare:
*Fiecare proprietar de apartament din blocul locativ-750,00 lei

Rechizitele bancare

Primaria Calarasi; c/f 1007601009004

IBAN MD74TRPDBH144214A11107AA – constribuție AAC Primăria ,

Beneficiar: Numele , Prenumele, adresa apartamentului/casa de locuit particulară