×

Comunicat informativ!

16 septembrie 2021


    Astăzi 16.09.2021, ora 10.00-12.00 a avut loc ședinţa de lucru Nr.2/2021 a Comitetului Director Local în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în or.Călăraşi”.
    În cadrul şedinţei au fost discutate următoarele subiecte:
– Prezentarea raportului tr.2-2021 a Proiectului (PIP) AAC or. Călărași.
-Prezentarea activităților planificate în trimestrul 3_ 2021 conform PiP al proiectului AAC din orașul Călărași.
-Situația la zi cu privire la demararea lucrările de construcție
#GIZ
#ADR-#Centru
Preşedinte CDL-Olari Ion
Secretar CDL-Ecaterina Melnic
Manager proiect: Nicolae Preguza
Măsura investițională „Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași” este finanțată de către #Uniunea #Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de #Agenția de #Cooperare #Internațională a #Germaniei (#GIZ) în parteneriat cu #Ministerul #Agriculturii, #Dezvoltării #Regionale și #Mediului, #Agenția de #Dezvoltare #Regională #Centru și sprijinit financiar de #Ministerul #German pentru #Cooperare #Economică şi #Dezvoltare (#BMZ).