×

Atenționare!

1 noiembrie 2021


În perioada desfăşurării curăţeniei de toamnă, când se organizează lucrări de salubrizare, evacuare a deşeurilor, resturilor vegetale, atenţionăm locuitorii satelor, agenţii economici din teritoriu privitor la interzicerea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale.

În urma incendiilor cel mai mult suferă stratul de sol fertil din care arde substanţa organică, se distruge microflora şi insectele folositoare, iar pentru restabilire este necesară o perioadă foarte îndelungată.

Pentru evitarea poluării mediului se recomandă ca populaţia să colecteze deşeurile separat, iar resturile vegetale şi frunzele sa fie depozitate pentru compostare, care ulterior va servi ca îngrăşământ natural pentru terenurile agricole.

Întreprinderea măsurilor împotriva incendiilor, cât şi protecţia mediului înconjurător este o obligaţie nu numai a factorilor de decizie, dar şi a cetăţenilor. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei ecologice poate fi (după caz) contravenţională, penală sau civilă.

Focurile deschise, pentru arderea vegetaţiei uscate de pe câmp sau din grădini, sunt extrem de periculoase, soldânduse, cu incendii greu de controlat.