×

4 contracte de grant semnate la sfârșitul anului 2021 pentru orașul Călărași!

11 ianuarie 2022


În ultimul trimestru al anului 2021 primăria orașului Călărași a semnat 4 contracte de grant, proiecte relevante pentru comuntatea noastră:

  1. Proiectul ”Îmbunătățirea managementul deșeurilor solide în orașul Călărași pentru o Comunitate durabilă”, în cadrul Programului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, finanțat de Suedia și implementat de PNUD. Bugetul proiectului este de 18300 $, din care 16000$ sunt grant. Scopul proiectului este dotarea cu 500 de gospodării cu pubele pentru evacuarea deșeurilor menajere. Perioada de implementare anul 2022.
  2. Proiectul ”Crearea și dotarea Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni (CISC)”, în cadrul Programului ” Comunitatea Mea” , finanțat de USAID prin IREX Moldova. Bugetul proiectului este de 321 091 lei, din care grant 246 941 lei. Scopul proiectului este îmbunătățirea de prestări servicii cetățenilor. Perioada de implementare anii 2021-2022.
  3. Proiectul ”Reabilitarea trotuarelor în orașul Călărași în cadrul Programului”, în cadrul Programului Comunitatea Mea , finanțat de USAID prin IREX Moldova. Bugetul proiectului este de 98589,79 $, din care grant 59953,99 $. Scopul proiectului este reabilitarea 3023,6 m2 trotuare. Perioada de implementare anul 2022.
  4. Proiectul „Portofoliu și Inovare”, în cadrul Inițiativei „Primarii pentru Creștere Economică”, finanțat de UE. Bugetul proiectului va fi stabilit ulterior, în dependență de ideea de proiect identificată, suma de investiții estimativă este 70 000 euro, inclusiv asistență tehnică. Perioada de implementare anul 2022-2024.