×

În atenția consumatorilor!

24 ianuarie 2022


    Începând cu 24 ianuarie 2022, consumatorii  de pe străzile indicate(lista) beneficiari ai proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași”  sunt angajați să se conecteze la apeductul nou contruit în termen de 21 de zile calendaristice, deoarece conductele vechi vor fi deconectate de la traseul de apă.

#PrimăriaCălărași face apel către cetățeni:

1.Mobilizarea consumatorilor beneficiari în cadrul proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași”  în scopul conectărilor individuale-private din cont propriu la conducta de apă nou construită.

2.Rețelele vechi de apeduct vor fi deconectate de la sursa de apă începînd cu data de 15 februarie 2022.

3.Cetățenii să fie prudenți în în timpul desfășurării lucrărilor de conecatre la apeduct .

4. Contribuția cetățenilor(beneficiarii proiectului) :

Contribuția aprobată în baza Deciziei Consiliului Orășenesc nr.02/13 din 15.03.2019:

*Casă de locuit individuală — conectarea la apeduct — 600,00 lei;

*Casă de locuit indivuduală — racordare la canalizare- 900,00 lei:

*Instituții publice locale, raionale,agenți economici-conectarea la apeduct- 2000,00 lei

*Aagenți economici-racordare la canalizare- 3000,00 lei

Blocuri locative —conectat la apeduct:

*Fiecare proprietar de apartament din blocul locativ-500,00 lei;

Blocuri locative racordate la canalizare:

*Fiecare proprietar de apartament din blocul locativ-750,00 lei

Rechizitele bancare

Primaria Calarasi; c/f 1007601009004

IBAN – MD74TRPDBH144214A11107AA – constribuție AAC Primăria

Beneficiar: Numele , Prenumele, adresa apartamentului/casa de locuit particulară

Măsura investițională „Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași” este finanțată de către #Uniunea #Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de #Agenția de #Cooperare #Internațională a #Germaniei (#GIZ) în parteneriat cu #Ministerul #Agriculturii, #Dezvoltării #Regionale și #Mediului, #Agenția de #Dezvoltare #Regională #Centru și sprijinit financiar de #Ministerul #German pentru #Cooperare #Economică şi #Dezvoltare