×

Stimați cetățeni!

1 martie 2022


    La data de 28 februarie a avut loc, în regim online, ședința de lansare a proiectului de Reabilitare a trotuarelor în orașul Călărași.
La ședință au participat reprezentanții ai administrației publice locale, societatea civilă, consilieri, tineri.
În cadrul șediței s-a prezentat proiectul, scopul și etapele de realizare a proiectului.
Grupul de lucru responsabil de implementarea proiectului este împuternicit să monitorizeze și să informeze cetățenii orașului Călărași despre mersul implementării proiectului.
Proiectul ”Reabilitarea trotuarelor în orașul Călărași” este finanțat de USAID, prin IREX Moldova în cadrul programului Comunitatea Mea, bugetul total al proiectului fiind de 98 589,79$, din care grant 59 953,99$.