×

A N U N Ț CU PRIVIRE LA ACHITAREA IMPOZITULUI FUNCIAR , BUNURILOR IMOBILIARE ȘI TAXA DE SALUBRIZARE PENTRU ANUL FISCAL – ANUL 2022

3 mai 2022


Prin prezenta Primăria orașului Călărași Vă aducem la cunoștință :

Articolul 6 Cod Fiscal al RM prevede că:

  • Impozituleste o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu ţine de efectuarea unor acţiuni determinate şi concrete de către organul împuternicit sau de către persoana cu funcţii de răspundere a acestuia pentru sau în raport cu contribuabilul care a achitat această plată.

În conformitate cu Titlul VI – Impozitul pe bunurile imobiliare Cod fiscal al Republicii Moldova nr.1163/ 1997, art.276 Cod Fiscal  prevede că:

1) Impozit pe bunurile imobiliare – impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare.

2) Bunuri imobiliare – terenurile, clădirile, construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor.

Conform Articolul 277  alin. 1 prevede că:  subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova:

  1. proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;

Articolul 6 Cod Fiscal al RM prevede că:   Impozitul funciar este o plata obligatorie la bugetul local, care se achita pentru exercitarea de catre persoanele fizice si juridice a drepturilor de posesie, folosinta si dispozitie asupra terenurilor de pe teritoriul Republicii Moldova.

     Conform legislației Republicii Moldova în vigoare, impozitul pe bunurile imobiliare , funciare, taxa de salubrizare 2022 e un impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget.

Impozitului poate fi achitat:

Oficiu Poștal Călărași,  Adresa: MD-4404, str. M. Eminescu, nr.16 (deservirea fara comision)

Moldova Agroindbank, Adresa: str. Mihai Eminescu, nr. 25 (deservirea fără comision)

Victoriabank, Str. Mihai Eminescu, nr. 32 A

FinComBank , str. Mihai Eminescu, nr. 21

Moldindconbank, str. Mihai Eminescu, nr. 20A

Impozitului poate fi achitat on-line prin intermediul: