×

Comunicat informativ!

17 mai 2022


   Astăzi 17.05.2022, ora 10.00-12.00 a avut loc ședinţa de lucru Nr.1/2022 a Comitetului Director Local în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în or.Călăraşi”.
În cadrul şedinţei au fost discutate următoarele subiecte:
– Prezentarea raportului tr.1-2022 a Proiectului (PIP) AAC or. Călărași.
-Prezentarea activităților planificate în tr. 2/2022 conform PiP al proiectului AAC din orașul Călărași.
Actualizare PIP al proiectului AAC.
-Prezentarea finalizării lucrărilor de construcție.
-Prezentarea Procesului-verbal de evaluare preliminară din 12.04.2022
-Solicitarile propunerilor/modificari/lucrări suplimentare la proiectul nr.12/CA2/18-REAC, #GIZ#ADR-#Centru
Preşedinte CDL-Olari Ion
Secretar CDL-Ecaterina Melnic
Manager proiect: Nicolae Preguza
Măsura investițională „Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași” este finanțată de către #Uniunea #Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de #Agenția de #Cooperare #Internațională a #Germaniei (#GIZ) în parteneriat cu #Ministerul #Agriculturii, #Dezvoltării #Regionale și #Mediului, #Agenția de #Dezvoltare #Regională #Centru și sprijinit financiar de #Ministerul #German pentru #Cooperare #Economică şi #Dezvoltare (#BMZ)