×

Achitarea impozitului pe bunuri imobiliare pentru anul 2022!

9 iunie 2022


Primăria orașului Călărași anunță că locuitorii orașului, beneficiari de bunuri imobile, bunuri funciare ,gospodării țărănești,  trebuie să achite impozit  pentru anul curent, până la data 30 iunie, conform prevederilor art. 282 Cod Fiscal.

Onorarea obligației fiscale se face cu Avizul de plată a impozitului pe bunurile imobiliare direct la oficiiul poștal, oficiile bancare( MoldovaAgroinbank) sau on-line prin serviciul guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md prin selectarea serviciului ”Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare (cu aviz de plată)”.

Avizele vor fi expediate prin intermediul serviciilor poștale, iar deținătorii semnăturii electronice și/sau mobile pot accesa portalul https://sfs.md/ro/servicii/persoane_fizice și selecta opțiunea vizualizarea impozitului în baza fișei imobilului și respectiv, pot genera desinestătător avizul de plată, vizualiza suma impozitului și imprima avizul pe suport de hârtie.

Conform Deciziei nr.8/4 din 26 noiembrie 2021 ”Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a cotelor  concrete  ale impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2022”,  cota impozitului pentru bunurile imobiliare a fost stabilită în mărime de 0,21% din valoarea estimată în scopul impozitării.

Scutirea la impozitul pe bunurile imobiliare se acordă persoanelor de vârstă pensionară, în temeiul art. 283 din Codul Fiscal, iar conform Decizie Consiliului orașului Călărași,  scutirea a fost stabilită în mărime de 32 mii lei din valoarea estimată în scopul impozitării a imobilului – domiciliu.

Avizele de plată pot fi eliberate la primăria orașului Călărași bir.38 colectarea  impozitelor și taxelor locale (str.M.Eminescu 19), la prezentarea actului de identitate sau a împuternicirii legale.