×

Comunicat informativ!

21 septembrie 2022


      La data de 19 septembrie 2022 Echipa Multidisciplinară din cadrul APL Călărași a examinat situația de risc a copiilor care vagabondează și încalcă ordinea publică pe teritoriul orașului. Comisia a hotărât:
1. Deschiderea managementului de caz .
2. Implicarea tuturor instituțiilor competente în monitorizarea cazului.
3. Înaintarea dosarului în Judecată cu sau fără decăderea din drepturile părintești a cet. Crăciun Elena și cet. Crăciun Eugenia.
4. Plasarea copiilor în regim de urgență pentru investigațiile medicale corespunzătoare în Centrul de Reabilitare Psihoneurologic, or. Chișinău.
5. Responsabilizarea părinților cu monitorizare strictă de către APL Călărași.