×

Primăria or. Călărași anunță lansarea proiectului ” Bugetarea participativă în or. Călărași” pentru implementarea proiectelor în anul 2023

20 octombrie 2022


Fiecare cetățean sau grup de cetățeni, asociații obștești locale au posibilitatea de a se implica în soluționarea unor probleme din comunitate.  Primăria or. Călărași va finanța din bugetul public mai multe proiecte din diverse domenii locale înaintate de cetățenii or. Călărași. Scopul proiectului Bugetarea Participativă constă în încurajarea participării cetățenilor în etapele planificării bugetului și dezvoltarea comunității.

Dacă ați semnalat o problemă și doriți să vă implicați în soluționarea ei, sau aveți ideii de dezvoltare a orașului, propuneri, soluții concrete, atunci participați prin depunerea unui proiect.

1.Cine poate depune proiecte:

Proiectele pot fi depuse de către toți cetățenii care locuiesc în orașul Călărași doresc să se implice în dezvoltarea orașului, care au vârsta de cel puțin 18 ani, grupuri de inițiativă, asociaţii obşteşti locale.

2.Domeniile în care trebuie să se încadreze proiectul:

 1. Extinderea şi amenajarea spaţiilor verzi şi spaţiilor publice (plantarea arbori şi flori, piaţete, mobilier stradal, iluminat public, zone verzi, amenjarea staţiilor, trotuare, etc..)
 2. Crearea /reabilitarea zonelor de odihnă, locuri de joacă pentru copii, obiectivelor patrimoniului cultural şi turistic.

III. Dezvoltarea şi diversificarea activătăţilor socio-culturale şi sportive

 1. Sănătatea şi prevenirea situaţiilor de criză
 2. Protecţia mediului (eficienţă energetică, salubritate şi colectarea deşeurilor, etc…)
 3. Digitalizare (proiecte IT menite să crească gradul de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții şi eficientizării conceptului urbanistic şi turistic).
 4. Data când pot fi depuse proiectele:

Proiectele pot fi depuse începând cu data de 20 octombrie până la 10 noiembrie 2021.

Solicitantul poate formula doar o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile de indicate în p.2.

 1. Cum și unde se depune proiectul:

Pentru a demonstra necesitatea și importanța proiectului pentru comunitate, solicitantul va trebuie să colecteze cel puțin 20 de semnături de susținere din partea cetățenilor. În final solicitantul va depune :

 1. Formularul de aplicare al proiectului ( Formular de AplicareFormular de Aplicare (1) )
 2. Lista semnăturilor

Proiectele pot fi depuse:

 1. În format electronic pe adresa de e-mail: info@calarasi-primaria.md cu indicarea “Particip la Bugetarea Participativa 2023”
 2. În format pe hârtie la sediul primăriei, bir. 40 (dar nu este obligatoriu) 

5.Criterii de eligibilitate:

 1. Să fie de interes local și să nu realizeze activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică, religioasă sau etnică;
 2. Să nu dubleze sau să nu fie incompatibile cu proiectele implementate de Primărie în același loc și cu același scop;
 3. Să corespundă cu domeniile menționate la p. 2
 4. Să fie completate coerent propunerile de proiect și să fie prezentate listele de semnături.
 5. Bugetul proiectului

Suma maximă stabilită pentru un proiect este de 100 000 lei. Suma totală alocată din bugetul local pentru Bugetarea Participativă este de 400 000 lei.

7.Evaluare și selectarea proiectelor:

Toate proiectele vor fi evaluate de către o comisie de selectare, care va verifica dacă proiectele corespunde criteriilor de eligibilitatea. Comisia poate veni cu sugestii de completare sau comasarea proiectelor care au același scop și efect. În final comisia va valida lista tuturor proiectelor depuse care corespund cerințelor conform Regulamentului. Cetăţenii vor vota lista finală a proiectelor.

 1. Selectarea proiectelor cîștigătoare

Votarea proiectelor câștigătoare se va realiza prin intermediul platformei online, situată pe pagina oficială a Primăriei.La încheierea perioadei de votare, proiectele câștigătoare vor fi incluse în proiectul de buget pentru anul 2023. Proiectele câștigătoare vor fi finanțate și se vor implementa pe parcursul anului 2023.

 1. Cine implementează proiectul:

Proiectele vor fi implementate în comun cu grupul de inițiativă care a depus proiectul și primăria or. Călărași.

Detalii suplimentare despre proiect le găsiţi în Regulamentul proiectului (Regulament

Pentru întrebări şi detalii contactaţi:

Lilia Rata,

060920915

Email- liliarata@yandex.com