×

Planul de Acțiuni de Dezvoltare Comunitară a orașului Călărași pentru anul 2023!

10 februarie 2023


       În conformitate cu Strategia de Dezvoltare Comunitară a orașului Călărași pentru anii 2021-2025, aprobată prin decizia consiliului orășenesc nr.1/1 din 29 ianuarie 2021 și în conformitate cu bugetul aprobat pentru anul 2023.
    Luând în considerație că Planul propus reprezintă soluții specifice și acțiuni concrete pentru anul 2023,  în dezvoltarea infrastructurii, economiei, mediului și dezvoltarea socială a comunității a fost creat Planul de Acțiuni pentru Anul 2023.
Planul de acțiuni 2023 ( Plan de Actiuni 2023 Primaria Calarasi )