×

Comunicat informativ!

20 februarie 2023


      Astăzi, 20 februarie 2023 a avut loc ședința de lucru privind postărilor pe rețelele de socializare referitor la amplasarea pavilionului comercial din str.M.Eminescu, nr.26.
     Adminsitrația publică locală a reexaminat actele prezentate de către solicitantul autorizației de construire înregistrată sub nr.1 din 17.01.2023 la amplasarea pavilionului comercial provizoriu din str. M. Eminescu, nr.26 și ca rezultat solicitantul nu a respectat condițiile legale și anume neprezentarea acordurile autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcție și în perioada exploatării obiectului construit.
        Administrația publică locală a emis dispoziție nr.37 din 20.02.2023 privind la retragerea valabilității certificatului de urbanism nr.02 din 05.01.2023 și autorizației de construire nr.01 din 17.01.2023 privind amplasarea pavilionului comercial provizoriu situat pe str. M. Eminescu, nr.26 și evacuarea pavilionul comercial provizoriu amplasat pe str. M. Eminescu, nr.26.