×

Comunicat informativ!!!

23 martie 2023


          Prin prezenta, Primăria orașului Călărași, începând cu data de 23.03.2023, solicită posesorii de boxe metalice (garaje) amplasate pe teren proprietate publică a Unității Administrativ Teritoriale, să se prezinte în decurs de 30 zile de la data prezentei înștiințări în incinta Primăriei, et. 3, biroul 41, cu actele ce confirmă dreptul de proprietate asupra bunului sus menționat, cu dovada achitării impozitului pe ultimii 5 ani.
                În cazul în care în decursul termenului indicat mai sus, DVS nu prezentați actele solicitate, Autoritatea Publică Locală își rezervă dreptul de a evacua forțat boxa metalică amplasată pe terenul Primăriei.
Administrația Publică Locală           Vladimir SUSARENCO