×

Comunicat informativ!

27 martie 2023


     Astăzi, 27 martie 2023, a avut loc ședinţa de lucru Nr.1/2023 a Comitetului Directorial Local în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în or.Călăraşi”.
În cadrul şedinţei au fost discutate următoarele subiecte inclusiv și semnarea transmiterii costurilor investiționale:
– Prezentarea activităților planificate și realizate
– Prezentarea cifrelor finale a indicatorilor proiectului
– Provocări și lecții învățate
– Măsurile de asigurare a durabilității investițiilor – elaborarea, aprobarea și implementarea planurilor de dezvoltare durabilă, garanțiile de bună execuție
– Prezentarea activităților Comitetului local de cetățeni
Preşedinte CDL-Vladimir Susarenco
Secretar CDL-Ecaterina Melnic
Manager proiect: Nicolae Preguza
Măsura investițională „Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași” este finanțată de către #Uniunea #Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de #Agenția de #Cooperare #Internațională a #Germaniei (#GIZ) în parteneriat cu #Ministerul #Agriculturii, #Dezvoltării #Regionale și #Mediului, #Agenția de #Dezvoltare #Regională #Centru și sprijinit financiar de #Ministerul #German pentru #Cooperare #Economică şi #Dezvoltare (#BMZ).