×

30 iunie – termenul limită de plată a impozitului pe bunurile imobiliare, pentru perioada fiscală 2023!

27 iunie 2023


       Primăria Călărași informează contribuabilii despre necesitatea achitării impozitului pe bunurile imobiliare, funciare pentru perioada fiscală 2023.
Onorarea obligației fiscale se face cu Avizul de plată direct la oficiile poștale, instituțiile bancare sau online prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md prin selectarea serviciului „Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare (cu aviz de plată)”.
              Termenul-limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare, conform art. 282 Cod Fiscal, este 30 iunie 2023!!!
Pentru neachitarea în termen a obligațiilor fiscale admise la bugetul de stat și bugetul local, majorarea de întârziere va constitui 0,0740% per zi!!!
Notificăm că, pentru siguranța și protecția datelor cu caracter personal, avizele de plată pot fi eliberate în biroul nr.38, de colectare a impozitelor și taxelor locale (Primăria Călărași, str. M.Eminescu, nr.19), la prezentarea actului de identitate sau a împuternicirii legale.