×

Atenție ambrozia!

14 iulie 2023


La recomandarea ANSA,  Primăria orașului Călărași informează că Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia L.) este o plantă invazivă, răspândită pe marginea drumurilor, pe ogoare, prin culturi de trifoi, ruine și locuri lăsate în paragină. Ambrozia produce cantități mari de polen, care, prin diseminare, constituie unul dintre principalii declanșatori ai rinitei alergice („febra fânului”). De aceea această plantă este considerată cea mai frecventă cauză a alergiilor începând cu sezonul estival până toamna. Ambrozia își începe polenizarea în luna august, iar efectele ei se pot resimți până toamna târziu.

În acest context, Guvernul Republicii Moldova a aprobat cadrul normativ, care reglementează activitățile de combatere și prevenire a răspândirii buruienii ambrozia.

Recomandări de combatere:

Erbicidarea ambroziei – se aplică atunci când suprafața infestată cu această buruiană invazivă este foarte mare sau condițiile nu permit executarea cosirilor. Erbicidarea se aplică la începutul perioadei de vegetație, cu utilizarea produselor omologate conform Registrului de Stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților, permise pentru utilizare în Republica Moldova;
Combaterea mecanică a ambroziei – se realizează prin lucrări agricole (coasa mecanică, grapa cu discuri, combinator). Cea mai eficientă metodă este cosirea repetată, aceasta fiind necesară să fie executată cel puțin lunar, în perioada lunilor iulie – septembrie.
Subiecții responsabili de gestionarea terenurilor (titulari ai dreptului de proprietate, de posesiune, de folosință asupra terenurilor din orice categorie de destinație) au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia.

Pentru neîndeplinirea de către subiecții responsabili de gestionarea terenurilor a măsurilor de combatere a ambroziei, aceștia sunt pasibili de răspunderea Contravențională, fiind  sancționați cu amendă conform art. 117 şi art.189 din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008.