×

ANUNŢUL PUBLIC privind aprobarea Acordului de Mediu a activității planificate

12 ianuarie 2024


Primăria orașului Călărași anunţă publicul interesat, privind aprobarea Acordului de mediu către S.R.L „LAPMOL”   și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru activitatea planificată privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate „Centrală termică destinată pentru procesul tehnologic al companiei existente amplasată pe terenul cu nr. cadastral 2501218043”.

Acordul de Mediu și motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției de Mediu, din mun. Chișinău, str. Albișoara 38, precum și la următoarea pagină web oficială:

https://docs.google.com/document/d/1Le-bB6Spjm9i33u-aRxcp59kRGw1A2sxuy08C9b1axo/edit

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorităţii competente emitente, comentarii/observaţii la conţinutul Acordului de Mediu din data publicării prezentului anunţ, până la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autorităţile administraţiei publice, prevăzuţi de legislaţia în vigoare.

Publicul interesat poate consulta conţinutul informaţiei din cererea de evaluare prealabilă, şi depune propuneri/observaţii expuse în formă scrisă, la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.

Se anexează: Descarcă fișier:ACORD Mediu 10_10_2024 din 03.01.2024