×

D I S P O Z I Ţ I E Nr. 316 din 10 mai 2024 „Despre convocarea în şedinţă ordinară a consiliului orăşenesc”

10 mai 2024


Se convoacă în ședință ordinară Consiliul orășenesc Călărași pentru ziua de joi, 16 mai 2024, ora 14:00, în sala de ședințe a Primăriei orașului Călărași, etajul 1, str. M.Eminescu, nr.19, cu următoarea ordine de zi:
ORDINEA DE ZI : Dispozitia 136 din 10 mai 2024

Proiecte de decizie 16 05 2024