La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist (pe problemele atragerii investiţiilor)
Data publicării: Joi, 11 ianuarie 2018

   În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.201 din 11.03.2003, primăria oraşului Călăraşi anunţă concurs pentru funcţia publică vacantă:

 

specialist ( pe problemele atragerii investiţiilor)

  1. Scopul general al funcţiei:

Elaborarea proiectelor , atragerea de investiţii în dezvoltarea locală

 

  1. Sarcinile de bază:

-          Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţine de atragerea invetiţiilor

-          Elaborarea strategiilor şi programelor privind dezvoltarea social-economică a oraşului pe termen mediu şi lung.

-          Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implimentării programelor de dezvoltare social-economică

-          Colaborează şi furnizează consultantului informaţiile solicitate privind proiectele implimentate.

 

3.Experienţă profesională cel puţin 1 an  în domeniul pe specialitate

 

  1. Condiţii de participare la concurs:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova

-          dispunerea de capacitatea deplină de exerciţiu

-          neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă

-          lipsa antecedentelor nestinse

-          nu este privată de a ocupa funcţii publice

-          cunoaşterea limbii de stat

 

5.Cerinţe specifice

Studii:  Superioare  

 

  1. Cunoştinţe:

-          cunoaşterea legislaţiei în domeniu

-          cunoştinţe de operare la calculator: word, excel, power point,

  1. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

-          formularul de participare

-          copia buletinului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau de specializare

-          copia carnetului de muncă

-          documentele de evidenţă militară- pentru recruţi şi rezervişti

-          certificatul medical, după caz

-          cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)

 

8.Termenul de depunere a documentelor de participare la concurs 29.01.2018.

 

9.Locul depunerii documentelor:

Primăria oraşului Călăraşi, str.M.Eminescu, 19 bir.40

Tel.de contact.(0244)  2.27.61, 2.64.59

e-mail: info@calarasi-primaria.md ;   melnic.ekaterina@gmail.com

 

10. Persoane responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: Ecaterina Melnic – secretarul consiliului

Victor Ambroci- viceprimar

 

 

11. Bibliografia concursului:

- Constituţia Republicii Moldova

- Legea Nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

- Legea Nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul    funcţionarului public

- Legea Nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare

- Legea Nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional

- Legea Nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

- Legea Nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie

-Legea  cu privire la eficienţa energetică Nr.142 din 02.07.2010

- Legea privind protecţia mediului înconjurător Nr. 1515 din 16.06.1993

      

 

Primarul oraşului                                                                                          Nicolae MELNIC

Alte înregistrări
Data publicării: Marţi, 08 mai 2018
La data de 19 mai 2018, invităm toți doritorii de a participa activ la: ”Ziua Sportivului și Mișcării Olimpice” ”Ziua Familiei - 2018” Locul desfășurării: Stadionul orășenesc Călărași Deschiderea oficială a evenimentului: ora 9:00 Startul probelor sportive: ora 10:00 Scopul evenimentului - Promovarea modului sănătos de viață în rândul tuturor călărășenilor, indiferent de vârstă! Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 27 aprilie 2018
Marele Stat Major al Armatei Naţionale anunţă încadrarea prin contract în unităţile militare ale Armatei Naţionale Vă oferim: * siguranţa locului de muncă * salariul lunar începînd de la 3400 lei pîna la 6000 lei (serviciul militar în Forţele de Menţinere a Păcii) * asistenţă medicală şi tratament gratuit * instruirea gratuită – continuarea studiilor în instituţiile de invăţămînt militar din ţară şi peste hotare * studierea limbilor moderne * pensie garantată la numai 25 de ani sau 17 ani în Forţele de Menţinere a Păcii * posibilitatea participării la misiunile de menţinere a păcii sub egida ONU şi OSCE Tel. de contact: 0244 2-64-91 Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 23 aprilie 2018
Se apropie vacanţa de vară. Tot mai mult timp copii se vor afla in stradă, în curte , în câmp şi în alte locuri fară supravegherea celor maturi. Ştrengăriile și poznele lor în instalaţiile electrice aduc deseori la un sfârşit tragic. Efectuând un serviciu preţios omului, energia electrică poate în acelaş timp să ne aducă şi daune, dacă ne vom folosi de ea greşit, deoarice nu are miros, culoare și este invizibilă. Problema asigurării electrosecurităţii populaţiei este foarte actuală, deoarece electrotraumatizmul după gravitatea şi consecinţele lui in comparaţie cu alte forme de traumatizm este cel mai periculos. Deaceia este foarte important respectarea cu stricteţe a unor reguli elementare de securitate electrică. În scopul prevenirii cazurilor de electrocutări în rândul populaţiei şi special al copiilor, Inspectoratul Energetic de Stat Cere cu insistenţa de la părinţi, profesori şi copii respectarea celor mai elementare măsuri de securitate electrică: Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 23 aprilie 2018
CONVOCARE Pentru ziua de vineri 04 mai 2018, ora 1400 se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul orăşenesc Călăraşi. Locul desfăşurării şedinţei – sala de şedinţe a primăriei oraşului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 20 aprilie 2018
Primăria or. Călăraşi anunţă pentru data de 08.05.2018 ora 15.00, în incinta primăriei, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare ” Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 10 aprilie 2018
Primăria orașului Călărași aduce la cunoștința familiilor cu copii din oraș, începînd cu luna Martie 2018 vor fi primite cererile de înscriere a copiilor cu vârsta de la 2 ani în gradinițele din oraș. Pentru înmatricularea copilului la grădiniţă, părinţii trebuie să prezinte următoarele acte în biroul 43 sau anticamera primăriei, etj.III, pînă la 15 aprilie 2018: • Cerere, cu specificarea instituției solicitate • Copia adeverinţei de naştere a copilului • Copiile buletinelor de identitate a părinţilor (părintelui, tutorelui) • Certificate de la locul de muncă a părinţilor (pentru şomeri înregistrați – de la Agenţia pentru Ocupare a Forţei de Muncă) Telefone de contact: 0244/22761 sau 0244/22773 Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 10 aprilie 2018
Scopul Popularizarea jocului de dame și sah în rîndurile tinerilor. Creşterea măiestriei individuale a participanţilor. Evidenţierea celor mai buni sportivi și amatori de dame si șah din oraș. Pregătirea sportivilor pentru participare la concursurile raionale și republicane. Locul şi timpul desfăşurării Competiţiile sunt dedicate Anului Ștefan cel Mare și Sfânt 2018 şi se vor desfăşura în Parcul din fața Primăriei orașului Călăraşi în ziua de duminică, 22 aprilie 2018. Începutul la ora 10:00. Conducerea întrecerilor Va fi înfăptuită de specialistul în problemele culturii, tineretului şi sportului al Primăriei orașului Călăraşi şi Colegiul de Arbitri. Participanţii La competiţii vor participa copii și tineri sportivi și amatori ai jocului de dame și șah din orașul Călăraşi cuprinși între 6-35 ani. Sistemul şi programul de desfăşurare a concursului de dame. Evidenţierea premianţilor Competiţiile sunt individuale şi se vor desfăşura în corespundere cu Regulile în vigoare la joc de dame – 64 în 4 grupe: grupă I-a– cadeţi (elevii claselor I-IV). grupa a II-a – cadete (elevii claselor V-IX). grupa a III-a – juniori, tineri, (elevii claselor X-XII) grupa a IV-a – junioare, tinere, (18 -35 ani). Sistemul de disputare – va fi determinat de Colegiul de Arbitri la înregistrare şi va depinde de numărul total al participanţilor. Premianţii întrecerilor vor fi apreciaţi în corespundere cu rezultatul fixat de membrii Colegiului de Arbitri. Menţionarea învingătorilor Deţinătorii locurilor I, II, III din fiecare grup vor fi distinşi cu diplome sportive de gradele respective, premii băneşti și cadouri din partea Primăriei orașului Călăraşi. VII.Cheltuielile Cheltuielile pentru menţionarea învingătorilor competiţiilor vor fi suportate de Primăria orașului Călăraşi. Confirmarecu privire la participare – pînă la 19 aprilie 2018 la tel: 024422773 (anticamera Primriei Călărași), dar sunt invitați să participe TOȚI SPORTIVII SI AMATORII DE DAME ȘI ȘAH din oraș (respectiv cei care nu reușesc să se inregistreze). ATENȚIE! Elevii instituțiilor de învățământ gim. „I. Creangă”, LT „M. Sadoveanu”, LT „V. Alecsandri”, Școala Profesională Călărași se inscriu pentru participare la concurs la profesorul de educație fizică sau Directorul pe Educație din instituțiile respective. Prezentul Regulament serveşte drept invitaţie oficială la competiţie. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 28 martie 2018
Invităm toți amatorii, intrarea este liberă. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 23 martie 2018
Primăria oraşului Călăraşi informează, că în conformitate cu propunerea Comisiei Economice Europene a ONU şi concomitent cu statele-membre ale Uniunii Europene, pe data de 25 martie 2018, ultima duminică a lunii martie, la ora 2:00, pe întreg teritoriul republicii va avea loc trecerea la timpul "de vară" prin transferul acelor ceasornicului cu o oră înainte. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 19 martie 2018
CONCURS ORĂȘENESC CU GENERICUL ”ORAȘUL MEU – MÂNDRIA MEA” în cadrul căruia va fi desemnată cea mai curată și amenajată curtea a blocurilor locative, Instituție de Educație Timpurie și Școala Sportivă, stradă/porțiune de stradă și fântână/izvor din orașul Călărași Vrei să locuiești într-un oraș frumos,confortabil și salubru? Atunci suntem în așteptarea solicitărilor de participare la Concursul orășenesc „Orașul meu - mândria mea”, conform Regulamentului atasat. Citeşte mai mult...

Rezultatele 1 - 10 din 460
» Toate înregistrările
Sus
1 EUR = 19.7699
1 USD = 16.7372
1 RUB = 0.2727
1 RON = 4.2756
1 UAH = 0.6425
Călăraşi în imagini
Spartachiada oraseneasca
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 160063
Total ieri: 489
Total azi: 430