La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Primaria anunţă desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru reglementarea problemelor perceperii fiscale în primăria oraşului Călăraşi
Data publicării: Luni, 17 octombrie 2011
Descarcă fişier: anunt.doc (70KB)

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.201 din 11.03.2003, primăria oraşului Călăraşi anunţă concurs pentru funcţia publică vacantă:

 

• specialist pentru reglementarea problemelor perceperii fiscale

  1. Scopul general al funcţiei:

Colectarea şi calcularea impozitelor  în oraşul Călăraşi.

 

  1. Atribuţiile de serviciu:

1. Organizarea  achitării de către contribuabili a impozitelor şi taxelor locale.

-  Calcularea mărimii impozitelor.

• impozitul funciar de la persoane fizice şi gospodăriile ţărăneşti.

impozitul pe bunurile imobiliare de la persoane fizice.

taxa pentru amenajarea teritoriului percepută de la gospodăriile ţărăneşti

contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii de la pers.fizice.

- Pregăteşte avizele şi le adresează contribuabililor la locul de trai.

-Încasarea şi chitanţierea plăţilor la impozite.

2. Ţinerea evidenţei contribuabililor şi obligaţiilor fiscale ale acestora.

asigură evidenţa integrală  şi conformă a contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sunt calculate de SCITL şi evidenţa acestor obligaţii, cu excepţia celor administrate de alte organe.

efectuează controale fiscale, în limitele competenţei sale.

3. Întreprinderea măsurilor pentru asigurarea stingerii binevole şi silite a obligaţiilor fiscale.

popularizează legislaţia fiscală , examinează scrisorile şi reclamaţiile contribuabililor.

4. Efectuarea dărilor de seamă privitor la achitarea  impozitelor pentru Inspectoratul Fiscal

- întocmeşte dările de seamă şi le prezintă în termenii stabiliţi organelor abilitate.

- furnizează informaţia solicitată în modul stabilit  organelor de stat, judecătoreşti, fiscale, notariale.

- furnizează primarului şi consiliului local informaţia despre situaţia colectării impozitelor şi taxelor locale.  

3.Experienţă profesională cel puţin 2 ani în domeniul specific funcţiei ocupate, preferabil în domeniul contabilităţii

 

  1. Condiţii de participare la concurs:

-         deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova

-         dispunerea de capacitatea deplină de exerciţiu

-         neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă

-         lipsa antecedentelor nestinse

-         nu este privată de a ocupa funcţii publice

-         cunoaşterea limbii de stat

 

5.Cerinţe specifice

Studii: Superioare, licenţiate sau echivalente în domeniu.

  1. Cunoştinţe:

-         cunoaşterea legislaţiei în domeniu

-         cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

 

  1. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

-         formularul de participare la sediul primăriei

-         copia buletinului de identitate

-         copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau de specializare

-         copia carnetului de muncă

-         documentele de evidenţă militară- pentru recruţi şi rezervişti

-         certificatul medical, după caz

-         cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)

 

8.Termenul de depunere a documentelor de participare la concurs

31.10.  2011, ora 17.00, iar la 08.11.2011 orele 09.00 va avea loc  desfăşurarea concursului

 

9.Locul depunerii documentelor:

Primăria oraşului Călăraşi, str.M.Eminescu, 19 bir.40

Tel.de contact.(0244)  2.10.35, 2.64.59

e-mail: melnic.ecaterina@mail.md

 

10. Persoane responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: Valentina Jumbei  – specialist pentru reglementarea problemelor perceperii fiscale

 Ecaterina Melnic  - juristul primăriei

 

11. Bibliografia concursului:

- Constituţia Republicii Moldova

- Legea Nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

- Legea Nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul    funcţionarului public

- Legea Nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare

- Legea Nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional

- Legea Nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

- Legea Nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie

- Regulamentul privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei oraşului Călăraşi

 - Codul Fiscal al Republicii Moldova

 - Codul Funciar al Republicii Moldova

 - Codul Civil al Republicii Moldova

Alte înregistrări
Data publicării: Luni, 21 noiembrie 2011
Primăria oraşului Călăraşi vinde prin licitaţie„cu strigare” terenuri pentru construcţii, agricole si pentru amplasarea gheretelor. Pentru participare la licitaţie este necesară achitarea acontului în mărime de 10% din preţul de start de vînzare/locaţiune a terenului şi a taxei de participare la licitaţie Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 21 noiembrie 2011
La data de 11 noiembrie a avut loc sedinta Consiliului Orasenesc unde au fost adoptate noile cote la taxele locale Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 21 noiembrie 2011
La data de 11 noiembrie a avut loc sedinta consiliului Orasenesc unde au fost aprobate noile cote la impozitul funciar si pe bunurile imobiliare pentru anul 2012 Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 21 noiembrie 2011
La data de 11 noiembrie a avut loc sedinta consiliului Orasenesc unde au fost aprobate noile cote la impozitul funciar si pe bunurile imobiliare pentru anul 2012 Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 01 noiembrie 2011
Primaria orasului vine cu informarea cetatenilor despre convocarea consiliului orasenesc, vineri, 11 noiembrie 2011, ora 14.00 in sala de sedinta a primariei Calarasi. Ordinea de zi Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 29 septembrie 2011
În scopul actualizării Strategiei de Dezvolatare Socio-Economică a oraşului Călăraşi, primăria vine cu îndemnul cetăţenilor să participe la actualizarea Strategiei prin expedierea problemelor identificate, care ar putea fi soluţionate în următorii 4 ani. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 14 septembrie 2011
La data de 23 septembrie, ora 14.00, va avea loc sedinta consiliului orăşenesc Călăraşi in sala de sedinta a primăriei oraşului, ordinea de zi: Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 26 iulie 2011
I.M,,Gospodaria Comunal-Locativa Calarasi,, invita toti locatarii orasului Calarasi sa se prezinte la sediul intreprinderii situat pe strada : Alexandru cel Bun ,178 pentru a incheia contracte pentru evacuarea deseurilor. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 26 iulie 2011
Primăria oraşului Călăraşi vinde prin licitaţie„cu strigare” Pentru participare la licitaţie este necesară achitarea acontului în mărime de 10% din preţul de start de vînzare/locaţiune a terenului şi a taxei de participare la licitaţie în mărime de 200 lei pentru persoane fizice şi 500 lei pentru persoane juridice. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 04 iulie 2011
La data de 5 iunile 2011 in sala de şedinţe a primăriei Călăraşi va avea loc şedinţa de constituire a consiliului orăşenesc Călăraşi. Vezi ordinea de zi. Citeşte mai mult...

Rezultatele 511 - 520 din 535
» Toate înregistrările
Sus
1 EUR = 20.2205
1 USD = 17.8792
1 RUB = 0.2800
1 RON = 4.2457
1 UAH = 0.6701
Călăraşi în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159696
Total ieri: 93
Total azi: 63