La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Primaria anunţă desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru reglementarea problemelor perceperii fiscale în primăria oraşului Călăraşi
Data publicării: Luni, 17 octombrie 2011
Descarcă fişier: anunt.doc (70KB)

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.201 din 11.03.2003, primăria oraşului Călăraşi anunţă concurs pentru funcţia publică vacantă:

 

• specialist pentru reglementarea problemelor perceperii fiscale

  1. Scopul general al funcţiei:

Colectarea şi calcularea impozitelor  în oraşul Călăraşi.

 

  1. Atribuţiile de serviciu:

1. Organizarea  achitării de către contribuabili a impozitelor şi taxelor locale.

-  Calcularea mărimii impozitelor.

• impozitul funciar de la persoane fizice şi gospodăriile ţărăneşti.

impozitul pe bunurile imobiliare de la persoane fizice.

taxa pentru amenajarea teritoriului percepută de la gospodăriile ţărăneşti

contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii de la pers.fizice.

- Pregăteşte avizele şi le adresează contribuabililor la locul de trai.

-Încasarea şi chitanţierea plăţilor la impozite.

2. Ţinerea evidenţei contribuabililor şi obligaţiilor fiscale ale acestora.

asigură evidenţa integrală  şi conformă a contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sunt calculate de SCITL şi evidenţa acestor obligaţii, cu excepţia celor administrate de alte organe.

efectuează controale fiscale, în limitele competenţei sale.

3. Întreprinderea măsurilor pentru asigurarea stingerii binevole şi silite a obligaţiilor fiscale.

popularizează legislaţia fiscală , examinează scrisorile şi reclamaţiile contribuabililor.

4. Efectuarea dărilor de seamă privitor la achitarea  impozitelor pentru Inspectoratul Fiscal

- întocmeşte dările de seamă şi le prezintă în termenii stabiliţi organelor abilitate.

- furnizează informaţia solicitată în modul stabilit  organelor de stat, judecătoreşti, fiscale, notariale.

- furnizează primarului şi consiliului local informaţia despre situaţia colectării impozitelor şi taxelor locale.  

3.Experienţă profesională cel puţin 2 ani în domeniul specific funcţiei ocupate, preferabil în domeniul contabilităţii

 

  1. Condiţii de participare la concurs:

-         deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova

-         dispunerea de capacitatea deplină de exerciţiu

-         neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă

-         lipsa antecedentelor nestinse

-         nu este privată de a ocupa funcţii publice

-         cunoaşterea limbii de stat

 

5.Cerinţe specifice

Studii: Superioare, licenţiate sau echivalente în domeniu.

  1. Cunoştinţe:

-         cunoaşterea legislaţiei în domeniu

-         cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

 

  1. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

-         formularul de participare la sediul primăriei

-         copia buletinului de identitate

-         copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau de specializare

-         copia carnetului de muncă

-         documentele de evidenţă militară- pentru recruţi şi rezervişti

-         certificatul medical, după caz

-         cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)

 

8.Termenul de depunere a documentelor de participare la concurs

31.10.  2011, ora 17.00, iar la 08.11.2011 orele 09.00 va avea loc  desfăşurarea concursului

 

9.Locul depunerii documentelor:

Primăria oraşului Călăraşi, str.M.Eminescu, 19 bir.40

Tel.de contact.(0244)  2.10.35, 2.64.59

e-mail: melnic.ecaterina@mail.md

 

10. Persoane responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: Valentina Jumbei  – specialist pentru reglementarea problemelor perceperii fiscale

 Ecaterina Melnic  - juristul primăriei

 

11. Bibliografia concursului:

- Constituţia Republicii Moldova

- Legea Nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

- Legea Nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul    funcţionarului public

- Legea Nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare

- Legea Nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional

- Legea Nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

- Legea Nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie

- Regulamentul privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei oraşului Călăraşi

 - Codul Fiscal al Republicii Moldova

 - Codul Funciar al Republicii Moldova

 - Codul Civil al Republicii Moldova

Alte înregistrări
Data publicării: Vineri, 13 aprilie 2012
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști Primaria orașului Călărași Vă urează tuturor călărășenilor Paște Fericit. Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului este unul din cele mai importante evenimente pentru noi, creştinii ortodocşi, şi un prilej minunat de a ne reuni în familie. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 11 aprilie 2012
Cu prilejul Sfintelor Sarbatori de Pasti , administratia I.M. "Gospodaria Comunal Locativa" felicita angajatii si populatia orasului Calarasi, dorindu-va sanatate si bucurii alaturi de familie. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 aprilie 2012
La data de 12 aprilie 2012 in intervalul de timp 9.00-16.30 va fi deconectata pentru securitatea lucrarilor de montaj in regiunea str. M.Sadoveanu, Mitr. Varlaam, Pacii, Tineretii, Mateevici, G.Muzicescu, M.Viteazul, Mitr. Dosoftei, Alexendru cel Bun, Viilor, P.Rares Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 30 martie 2012
Conforma Deciziei Consiliului Orsenesc din 23 martie 2012 au avut loc unele modificari la Decizia Consiliului Orasensc din Nr. 04/02 din 11 noiembrie 2011 , Se anexeaza Documentul cu modificari Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 28 martie 2012
La data de 30 martie, ora 18.00 va avea loc întilnirea șefului Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, colonelul serviciului de salvare Mihail Harabagiu cu autoritățile administrației publice locale, conducătorii de întreprinderi și populația raionului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 27 martie 2012
Pe 6 aprilie calaraseni sunt chemati la curățenie în tot orașul, inițiativa acestei actiuni ecologice aparține primăriei orașului Călărași, care va asigura celor care vor partipa la acțiunea de curățenie mănuși și saci. Orașul Tău poate deveni mai curat, Participă și Tu. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 26 martie 2012
Primăria orașului Călărași comunică despre necesitate supravegherii și neutralizării conform legii a deșeurilor intreprinderilor industriale și a instalațiilor medicale cu conținut de mercur, care se necesită a și depozitate și nimicite cu suportul insituțiilor specializate , autorizate în acest domeniu Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 23 martie 2012
Din fondurile UE este finantat proiectul " Abordarea efectelor negative asupra minorilor si familiilor ramase in tara", unde tinerii au posibilitate sa-si initieze o proprie afacere aici in tara. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 07 martie 2012
La data de 14 martie 2010 va avea loc intilnirea consumatorilor si agentii economici din or. Calarasi, ziua consacrata Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor cu genericul , " banii consumatorului - drepturile consumatorilor Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 06 februarie 2012
La data de 24 februarie ora 14.00 in sala de sedinte a primariei orasului va avea loc sedinta Consiliului Orasenesc, in ordinea de zi este prevazut Raportul primarului orasului Calarasi cit si raportul financiar pe perioada de activitate a anului 2011. Citeşte mai mult...

Rezultatele 511 - 520 din 548
» Toate înregistrările
Sus
1 EUR = 20.3960
1 USD = 18.2002
1 RUB = 0.2844
1 RON = 4.3136
1 UAH = 0.6902
Călăraşi în imagini
Spartachiada oraseneasca
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159658
Total ieri: 97
Total azi: 25