La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Afla care sunt noile taxe locale
Data publicării: Luni, 21 noiembrie 2011
Descarcă fişier: decizia nr. 04-02 din 11.11.2011.pdf (676KB)

La data de 11 noiembrie a avut loc sedinta Consiliului Orasenesc unde au fost adoptate noile cote la taxele locale

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                              Anexa nr.1

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                    la  Decizia Consiliului orăşenesc

                                                                                                                                                                Nr.  04/02  din 11  noiembrie  2011

 

Cotele  taxelor locale pe teritoriul primăriei Călăraşi pe anul 2012

                 

Nr.

d/r

Denumirea  taxei

   Baza impozabilă şi obiectele impunerii

 

Capitol

 

      Unitatea de măsură a cotei

1.

 

 

 

Taxa pentru amenajarea

teritoriului

 

 

 Salariaţii şi /sau fondatorii intreprinderilor în cazul în care aceştia  activează în întreprinderile fondate ,insă nu sunt incluşi în efectivul timestrial de salariaţi .

 

122.28

 

   100 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al intreprinderii in cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată ,insă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi .

 

2.

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrative-teritoriale

Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor emise .

115.56

                   0,1%

3.

Taxa de plasare(amplasare) a publicităţii (reclamei),cu excepţia  celei amplasate integral  în zona de protecţie a  drumurilor din afara perimetrului localităţilor

 

 

 

 

 

 

 Venitul din vînzări ale serviciilor  de plasare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice,video,prin reţelele telefonice, telegrafice ,telex şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice,video,prin

reţele telefonice ,telegrafice,telex, prin  mijloacele de transport , prin alte mijloace ,(cu excepţia TV ,internetului,radioului,presei periodice ,tipăriturilor) .

 

 

 

Suprafaţa publicitară.

   (pentru m2 de suprafată publicitară amplasată de un agent economic)

      până la 18 m2

      de la 18,01 m2 până la 36 m2

      de la 36,01 m2 până la 72 m2

      de la 72,01 m2 până la 108 m2

      mai mult de 108,01 m2  

 

115.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   300 lei pentru  m2

   250 lei pentru  m2

    200 lei  pentru m2

   150 lei  pentru m2

   100 lei  pentru m2

4.

Taxa de aplicare a simbolicii locale .

Venitul din vînzări a produselor  fabricate cărora li se  aplică simbolica locală

122.32

                  0,1%

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa pentru unităţile comerciale şi /sau prestări servicii de deservire socială ,cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului  localităţilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unităţile  de comerţ şi /sau de prestări servicii de deservire socială .

5.01Gherete ,tarabe  ce comercializează:

      

122.30

             Cota anuală

        

    Centru

Restul teritoriului

 

        Distribuitoare automate

 500 lei pentru

fiecare automat

 500 lei pentru

fiecare automat

 

        legume şi fructe

 

2000 lei

1500 lei

        produse alimentare

 

2500 lei

2000 lei

        articole de tutungerie

 

5400 lei

5400 lei

        mărfuri industriale şi uz casnic

 

2500 lei

2000 lei

        comercializarea florilor

 

2500 lei

2200 lei

        comercializarea biletelor de loterie

 

3000 lei

2500 lei

5.02   Restaurante  şi săli de festivităti

                Pînă la 150 locuri

                Mai mult de 150 locuri

 

 

5400 lei

7000 lei

 

5400 lei

7000 lei

5.03   Cafenea, Cafenea-bar, bar şi internet- cafenea cu suprafaţa comercială :

               ( inclusiv terasa)

                 până la 40 m2

 

 

 

 

4000 lei

 

 

 

3500 lei

                 mai mult de 40,01 m2pînă la 80m2

 

4800 lei

4300 lei

                 Mai mult de 80,01 m2

 

5400 lei

4900 lei

5.04    Pizza cu suprafata comercială :

              (inclusiv terasa)

                Până la 40 m2

 

 

 

3500 lei

 

 

3000 lei

               de 40,01 m2pînă la 80 m2

 

4000 lei

3500 lei

                Mai mult de 80,01 m2

 

4800 lei

4300 lei

5.05   Disco-bar şi bar-biliard 

 

5400 lei

5400 lei

5.06   Cantine,bufete, cofetărie

 

2000 lei

1500 lei

5.07   Optica

 

1800 lei

1300 lei

5.08   Centru comercial ,   depozite angro şi pieţe autorizate

 

6000 lei

 

6000 lei

 

5.09   Magazine care comercializează produse alimentare  , mărfuri de uz casnic , mărfuri industriale , mărfuri pentru sistema de canalizare şi produse cosmetice cu suprafaţa :

 

 

 

             Până la 20 m2 (inclusiv magazinele care nu comercializează băuturi alcoolice)

 

3000 lei

2500 lei

             De la 20,01 – 50 m2

 

3800 lei

3300 lei

             de 50,01 m2– 100 m2

 

4500 lei

4000 lei

             Mai mult de 100,01 m2

 

5000 lei

4500 lei

5.10 Magazine specializat de comercializare

a telefoanelor mobile şi cartele de reîncărcare .

 

 

4500 lei

 

4000 lei

5.11  Magazine de comercializare a produselor agricole , seminţe şi ingrăşăminte

 

 

2500 lei

 

2000 lei

5.12 Magazin de comercializare a  mărfurilor electrice ,video, tehnică de calcul , mobilă , magazine mixte , articole din lemn , mărfuri pentru sistema de canalizare cu suprafaţa :

 

 

 

 

 

 

 

              până la 50 m2

 

4000 lei

3500 lei

             de la 50.01- 100 m2

 

4500 lei

4000 lei

             Mai mult de 100,01 m2

 

6000 lei 

5400 lei  

5.13  Magazin de comercializare a pieselor auto :

 

 

 

              Pînă la 30 m2

 

4000 lei

3500 lei

              Mai mult de 30,01 m2

 

4500 lei

4000 lei

5.14  Magazin de comercializarea a materialelor de construcţie

 

6000 lei

 

6000 lei

5.15 Magazin de comercializarea pietrelor şi metalelor preţioase

 

6000 lei

6000 lei

5.16  Baze petroliere

 

12000 lei

12000 lei

5.16.1   Staţie de alimentare cu petrol si gaz

 

8000 lei

8000 lei

5.16.2 Staţie de alimentare cu gaz

 

4000 lei

4000 lei

5.17   Comercializarea cărbunelui

 

6000 lei  

6000 lei

5.18 Magazin specializat în comercializarea  florilor :

 

 

 

             Până la 30 m2   

 

2500 lei

2000 lei

             Mai mult de 30.01 m2

 

3000 lei

2500 lei

5.19  Magazin specializat în comercializarea  cărţilor şi rechizitelor de birou

 

 

 

 

 

              Până la 30 m2

 

2500 lei

2000 lei 

              Mai mult de 30.01 m2

 

3000 lei

2500 lei

5.20    Comercializarea biletelor avia

 

3500 lei

3000 lei

5.21    Farmacii cu suprafaţa :

 

 

 

              Până la 30 m2

 

4000lei

3500 lei

              de la 30,01 m2– 60 m2

 

4500 lei

4000 lei

                  Mai mult de 60,01 m2

 

6000 lei

5400 lei

5.22   Farmacii veterinare

 

 

 

                Pînă la 20m2

 

3000 lei

2500 lei

                Mai mult de 20,01m2

 

3800 lei

3300 lei

5.23   Comercializarea cărbunelui cocsificat

 

5000 lei 

4500 lei

5.24   Activităţi legate de jocuri de noroc şi pariuri

                Pentru fiecare aparat de joc

 

 

5000 lei anual

 

5000 lei annual

5.25 Întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor cu  :

        De la 1 pînă la 2 posturi de lucru pentru un agent

        De 3 pînă la 5 posturi de lucru pentru un agent

        De la 6 posturi de lucru în sus pentru un agent

 (postul de lucru se socoate - groapa, vulcanizarea , echipamentul de ridicare )

 

 

2000 lei un post de lucru

1500 lei un post de lucru

1000 lei un post de lucru

5.25.1    Spălătorii auto :

           1  post de lucru

           2 posturi de lucru

           3 posturi de lucru

           4 posturi de lucru

           Mai mult de 5 posturi de lucru

 

 

2500 lei anual

3500 lei anual

4500 lei anual

5500 lei anual

6500 lei anual

5.26  Servicii de deservire socială indicate în secţiunea O clasa 93 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei:

5.26.1 Spălarea , curăţirea şi calcatul a tot felul de haine

 

 

 

 

 

2000 lei

 

 

 

 

1500 lei

5.26.2 Curăţirea covoarelor, portierilor şi draperiilor

 

2000 lei

1500 lei

5.26.3  Servicii de ridicare şi aducere a lengeriei de

 

2000 lei

1500 lei

 spălat

5.26.4  Curăţirea chimică şi vopsirea

 

 

1500 lei

 

1000 lei

5.27 Sevicii ale frezăriilor şi ale cabinetelor cosmetice

 

 

 

5.27.1  Frezării           

            Pînă la 3 locuri

 

 

2500 lei

 

2000 lei

             De la 4- 10 locuri

 

3000lei

2500 lei

Alte înregistrări
Data publicării: Vineri, 30 martie 2012
Conforma Deciziei Consiliului Orsenesc din 23 martie 2012 au avut loc unele modificari la Decizia Consiliului Orasensc din Nr. 04/02 din 11 noiembrie 2011 , Se anexeaza Documentul cu modificari Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 28 martie 2012
La data de 30 martie, ora 18.00 va avea loc întilnirea șefului Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, colonelul serviciului de salvare Mihail Harabagiu cu autoritățile administrației publice locale, conducătorii de întreprinderi și populația raionului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 27 martie 2012
Pe 6 aprilie calaraseni sunt chemati la curățenie în tot orașul, inițiativa acestei actiuni ecologice aparține primăriei orașului Călărași, care va asigura celor care vor partipa la acțiunea de curățenie mănuși și saci. Orașul Tău poate deveni mai curat, Participă și Tu. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 26 martie 2012
Primăria orașului Călărași comunică despre necesitate supravegherii și neutralizării conform legii a deșeurilor intreprinderilor industriale și a instalațiilor medicale cu conținut de mercur, care se necesită a și depozitate și nimicite cu suportul insituțiilor specializate , autorizate în acest domeniu Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 23 martie 2012
Din fondurile UE este finantat proiectul " Abordarea efectelor negative asupra minorilor si familiilor ramase in tara", unde tinerii au posibilitate sa-si initieze o proprie afacere aici in tara. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 07 martie 2012
La data de 14 martie 2010 va avea loc intilnirea consumatorilor si agentii economici din or. Calarasi, ziua consacrata Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor cu genericul , " banii consumatorului - drepturile consumatorilor Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 06 februarie 2012
La data de 24 februarie ora 14.00 in sala de sedinte a primariei orasului va avea loc sedinta Consiliului Orasenesc, in ordinea de zi este prevazut Raportul primarului orasului Calarasi cit si raportul financiar pe perioada de activitate a anului 2011. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 26 ianuarie 2012
Centrul pentru Drepturile omului din Moldova, Institutia avocatului parlamentar la da de 31.01.2012 intre orele 11.00-15.00 in sala de sedinte din cadrul primariei orasului Calarasi va fi oraganizata o audienta cu victemele represiunilor politice Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 15 decembrie 2011
La data de 20 decembrie 2011, ora 14.00, in sala de sedinta a primariei orasului Calarasi se va desfasura sedinta consiliului orasensesc unde sa va pune spre aprobare Strategia de dezvoltare a orasului pe anii 2012 - 2016. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 12 decembrie 2011
La data de 20 decembrie va avea loc comisia de specialitate a Consiliului Orasenesc unde va fi pusa in discutii noua Strategie de Dezvoltare a orasului. Cetatenii sunt invitati sa participe cu propuneri de imbunatatire a Strategiei de Dezvoltare Citeşte mai mult...

Rezultatele 511 - 520 din 545
» Toate înregistrările
Sus
1 EUR = 20.0787
1 USD = 18.0329
1 RUB = 0.2785
1 RON = 4.2187
1 UAH = 0.6843
Călăraşi în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159670
Total ieri: 100
Total azi: 37