La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Planuri / Strategii
Data publicării: Joi, 31 ianuarie 2019
Dezvoltarea Sectorului de Alimentare cu Apă şi Canalizare în or. Călăraşi pentru perioada 2018-2025. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 31 ianuarie 2019
Decizie nr. 01/10 din 18.01.2019 "Cu privire la aprobarea capitolului 1.6. Infrastructura edilitară: Alimentarea cu apă şi canalizare, din Strategia de dezvoltare socio-economică a or. Călăraşi 2016-2020" Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 05 februarie 2015
În cadrul Proiectului de Susținere a Autorităților Locale din Moldova a fost lansată pe data de 26 iunie 2014 activitatea RIP 1.1 din planul de acțiune semnat în parteneriat cu or.Călărași la data de 12 aprilie 2013,și anume efectuarea Analizei Diagnostico-Financiare și Planului de Îmbunătățire a Întreprinderii Municipale G.C.L.-Călărași.LGSP a contractat compania ProConsulting care în colaborare cu specialiștii primăriei și Î.M. pentru a efectua studiul nominalizat. Scopul Planului de Îmbunătățire a Activității este în ameliorarea calității furnizării de servicii municipale prestate de întreprindere,inclusiv planificarea cantitativă și calitativă a gestionării serviciilor. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 05 februarie 2015
Planul este elaborat în cadrul Proiectului de Susținere a Autorităților Locale din Moldova pentru mărirea nivelului de transparență și responsabilitate de planificare și luare a deciziilor de către APL. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 03 februarie 2015
A fost aprobat Programul Local de Eficiență Energetică și Planul Local de Acțiuni de EE pe 2015 Pe data de 23 septembrie 2014 în cadrul proiectului de Susținere a Autorităților Locale din Moldova a fost lansat procesul de elaborare al Programului și Planului Local de Acțiune de Eficiență Energetică(PLEE și PLAEE).Pentru aceasta a fost contractată de către LGSP/USAID compania EnconServices International,experții cărora în colaborare cu specialiștii primăriei și directorii instituțiilor subordonate primăriei au efectuat colectarea informațiilor necesare pentru realizarea efectivă a acestor documente.În cadrul proiectului au fost vizitate și incluse în document numai clădirile ce sunt în gestiunea primăriei orașului Călărași. Documentele sunt bazate pe următoarele acțiuni: - Evaluarea situației energetice actuale a consumatorilor Primăriei or.Călărași - Stabilirea potențialului de economisire a energiei prin introducerea unor acțiuni concrete de eficiență energetică pe sectoare de activități și un calacul financiar pentru realizarea acestor acțiuni; - Evaluarea efortului investițional pentru fiecare măsura și a perioadei de implementare; - Identificarea surselor posibile de finantare; Scopul:Programului Local de Eficiență Energetică pentru or.Călărași este de a oferi o documentație de calitate în ce privește măsurile concrete ce trebuie aplicate la clădirile din gestiunea primăriei or.Călărași,pentru creșterea eficienței energetice și reducerea cheltuielilor de energie pentru consumatorii autorității publice locale,astfel formînd un climat favorabil pentru atragerea investițiilor. Aducem sincere mulțumiri echipei LGSP/USAID pentru suportul acordat în realizarea acestor documente importante. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 10 februarie 2014
Administrația publică locală se află în serviciul comunității, iar eficiența acestui serviciu depinde și de capacitatea instituției de a comunica cu cetățenii, mijloacele mass-media, mediul de afaceri, instituțiile partenere publice sau private, etc. Regulamentul Intern de Comunicare al APL a fost elaborat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul Proiectului de Susținere a Autorităților Locale din Moldova (LGSP). Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 13 noiembrie 2013
Planul de acțiune pentru energie durabila al orașului Călărași a fost elaborat pe o perioada 2014-2020 și reprezintă parte integrantă a startegiei pentru dezvoltarea durabilă a orașului Călărași Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 21 octombrie 2013
Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală, Legii nr. 231 din 23.09.2010 ”Cu privire la comerţul interior”, Legii nr.105-XV din 13.03.2003 “Privind protecţia consumatorilor”, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 517 din 18.09.1996 „Cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant în pieţele din Republica Moldova” Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 30 ianuarie 2012
Scopul general al Strategiei de dezvoltare social-economică a orașului Călărași este determinat de nevoia cunoașterii situației sociale și economice din localitate prin acesta fiind abordate diversele aspecte pe care se va sprijini elaborarea/actualizarea Strategiei de dezvoltare socială și economică a unităţii administrativ-teritoriale respective. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 09 decembrie 2010
Elaborarea planului strategic la nivel de oraş, este parte componentă a Programului Naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii 2008-2012, aprobat prin HG nr.1512 din 31.12.2008. La elaborarea planului strategic au fost implicati membrii comisiei sociale de pe linga primarie. Citeşte mai mult...

Rezultatele 1 - 10 din 13
Sus
1 EUR = 20.3910
1 USD = 18.1998
1 RUB = 0.2832
1 RON = 4.3158
1 UAH = 0.6898
Călăraşi în imagini
Expozi?ia casei din satul Pitu?ca in pia?a mare or. C?l?ra?i
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159714
Total ieri: 124
Total azi: 81