La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Utilizarea mijloacelor financiare
Data publicării: Vineri, 02 martie 2018
Bilanţul contabil în perioada Tr. 4 - 2017 Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 09 februarie 2018
D E C I Z I E nr.01/ 03 din 23 februarie 2018 „Cu privire la execuţia bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2017” Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 22 ianuarie 2018
D E C I Z I E nr. 07/13 din 08 decembrie 2017 „Cu privire la aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2018 în lectura a doua” Anexa nr.1 La decizia Consiliului orășenesc Călărași Nr. 07/13 din 08 .12.2017 Sinteza veniturilor,cheltuielilor ,soldul și sursele de finanțare pe orașul Călărași pe anul 2018 Sinteza veniturilor bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2018 Resursele și cheltuielile bugetului primăriei orașul Călărași pe anul 2018,conform clasificației funcționale și pe programe Transferuri acordate de la bu Lista proiectelor de investiții capitale pe primăria orașului Călărași pe anul 2018 getul primăriei oraşului Călăraşi către bugetul raional de nivelul II pe anul 2018 Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 18 ianuarie 2018
RAPORT privind executarea bugetului pe venituri şi cheltuieli pe perioada a 9 luni a anului 2017 Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 03 octombrie 2017
Raportul privind veniturile şi cheltuielile în perioada Tr.2 - 2017 Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 03 octombrie 2017
Bilanţul contabil în perioada Tr. 2 - 2017 Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 29 septembrie 2016
Bilanţul contabil pentru perioada Tr.4 - 2016 Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 28 septembrie 2016
Pentru a.2016 bugetul Primăriei oraşului Călăraşi la venituri a fost aprobat în sumă de 20530,0 mii lei. Pe perioada de 6 luni a anului 2016 în bugetul Primariei oraşului Călăraşi au fost acumulate venituri în sumă de 10223,8 mii lei sau la nivel de 49,6 la sută faţă de sarcinile anuale stabilite. În comparaţie cu perioada similară a anului 2015, veniturile au înregistrat o crestere cu 365,9 mii lei. Veniturile incasate din privatizarea terenurilor proprietate publică în perioada de raportare constituie 314,1 mii lei şi din vînzarea apartamentelor către cetaţeni constituie 45,3 mii lei. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 28 septembrie 2016
În conformitate cu în temeiul art.14 (2)b) şi art.19(3)(4) din Legea privind administraţia publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006, În conformitate cu art.29 al,4 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, Examinînd Raportul semestrial ,,Cu privire la execuţia bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe perioada de 6 luni a anului 2016 ,, prezentat de contabilul-şef dna Căpăţînă Angela, Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 16 februarie 2016
Venituri: Pentru a.2015 bugetul Primariei Călăraşi la venituri componenta de bază a fost aprobat în sumă de 17562.0 mii lei.Pe parcursul anului bugetul a fost majorat cu 40,7 mii lei în urma caruia suma anuală precizată constituie 17602,7 mii lei. Majorarea a fost efectuata din următoarele surse: • 25,8 mii lei- transferuri de la bugetul de stat pentru majorarea salariului personalului didactic de la 01 septembrie 2015. • 14,9 mii lei- dobînda aferentă soldurilor mijloacelor bugetare la conturile bancare. In anul 2015 în bugetul Primariei Călăraşi au fost acumulate venituri în sumă de 18268,3 mii lei cu 665,6 mii lei mai mult sau la nivel de 103,8 la sută faţă de sarcinile stabilite pentru perioada de gestiune. În comparaţie cu perioada similară a anului 2014, veniturile au înregistrat o crestere cu 2332,1 mii lei. Din suma totală a veniturilor componenta de bază,veniturile fiscale acumulate au constituit 4003,8 mii lei, cu 189,4 mii lei mai mult sau la nivel de 105 la sută. Din ele fac parte: Citeşte mai mult...

Rezultatele 1 - 10 din 16
Sus
1 EUR = 19.5436
1 USD = 17.2410
1 RUB = 0.2597
1 RON = 4.1946
1 UAH = 0.6187
Călăraşi în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159650
Total ieri: 96
Total azi: 17