La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Proiecte de documente
ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice !
Data publicării: Vineri, 19 octombrie 2018 | Valabil până: Vineri, 19 octombrie 2018
Descarcă fişier: audieri publice 20181111.zip (336KB)

 Primăria oraşului Călăraşi iniţiază, începînd cu data de 18  octombrie  2018

consultarea publică a proiectelor  de decizie:

  1. Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a cotelor concrete ale impozitului funciar pe bunul imobiliar pentru anul 2019. (Raportor Pitușcan Zinaida- specialist în perceperea impozitului fiscal)
  2. Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale  pentru anul 2019. ( Raportor Raisa Smolenschi-specialist)
  3. Cu privire aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2019. (Raportor Raisa Smolenschi-specialist)
  4. Cu privire la inițiera consultărilor publice privind contribuția beneficiarilor în cadrul proiectului Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Călărași. (Raportor  Nicolae Preguza-arhitect-șef)
  5. Cu privire la inițierea consultărilor publice privind majorarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor. (Raportor Gheorghe Stratan-managerul ÎM Gospodăria Comunal Locativă Călărași)
  6. Cu privire la inițierea consultărilor publice privind majorarea tarifului în transportul public orășenesc, precum și posibilitatea transportării călătorilor din localitatea Oricova. (Raportor dl Victor Ambroci- viceprimar)

 

Scopul proiecteloreste de a aduce la cunoştinţa părţilor interesate activitatea primăriei precum  și participarea acestora la toate etapele bugetare.

Recomandările pe marginea proiectelor  de decizii supuse consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 31.10.2018  pe adresa pe adresa electronică: info@calarasi-primaria.md, melnic.ekaterina@gmail.com

 la numărul de telefon +/373/24426459, +/373/24422773, +373/244/22052

sau pe adresa  oraşul Călăraşi str. Mihai Eminescu nr.19 bir,46

Proiectele de decizii propuse şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectelor  de decizii etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială  http://calarasi-primaria.md/ sau la sediulu autorităţiioraşul Călăraşi str. Mihai Eminescu nr.19 , bir.46 et.3

       Primarul oraşului                                                        Nicolae MELNIC

Ecaterina MELNIC

Secretarul consiliului orășenesc

Responsabilă de desfășurarea audierilor publice

Comentarii

Adaugă comentariu
Numele/Prenumele:
E-mail: Email-ul nu va fi afişat public
Comentariu:
Cod de verificare:
 
Alte înregistrări
Data publicării: Vineri, 09 februarie 2018 | Valabil până: Vineri, 09 februarie 2018 | 0 Comentarii (Adaugă)
Proiecte de decizii de la Şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Călăraşi din 23 februarie 2018. Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Marţi, 06 decembrie 2016 | Valabil până: Marţi, 06 decembrie 2016 | 0 Comentarii (Adaugă)
Proiecte de decizii de la Şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Călăraşi din 09 decembrie 2016. Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Marţi, 06 decembrie 2016 | Valabil până: Marţi, 06 decembrie 2016 | 0 Comentarii (Adaugă)
Prezenta notă informativă oferă detalii cu privire la structura bugetului orășenesc și conține principalele descrieri ale particularităților elaborării proiectului de buget pe anul 2017. Proiectul bugetului orășenesc pe anul 2017 este elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014,Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale și a Hotărîrii Guvernului nr.82 din 24 ianuarie 2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu și a proiectului de buget”. În contextul perfecționării managementului finanțelor publice și întru implementarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar- fiscale nr.181 din 25 iulie 2014,elaborarea proiectului de buget pentru anul 2017 și estimărilor pentru anii 2017-2018 s-a efectuat în cadrul noului sistem informațional de management financiar (SIMF) în baza: • Clasificației bugetare,aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.208 din 24 decembrie 2015(cu modificările și completările ulterioare); • Setului metodologic privind elaborarea,aprobarea,și modificarea bugetului ,aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.209 din 24 decembrie 2015. Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Marţi, 15 noiembrie 2016 | Valabil până: Marţi, 15 noiembrie 2016 | 0 Comentarii (Adaugă)
Proiecte de decizii de la Şedinţa extraordinară din 18 noiembrie 2016. Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Luni, 14 noiembrie 2016 | Valabil până: Luni, 14 noiembrie 2016 | 0 Comentarii (Adaugă)
În temeiul prevederilor Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003;art.16 f) din Legea bugetului de Stat pe anul 2016 nr.154 din 01.07.2016;art.14 alin 2 lit.(c) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală;Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale; în conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea ,aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015, Consiliul orăşenesc D E C I D E: Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Vineri, 11 noiembrie 2016 | Valabil până: Vineri, 11 noiembrie 2016 | 0 Comentarii (Adaugă)
În scopul asigurării părţii de venituri a bugetului primăriei oraşului Călăraşi în anul 2017 ,în conformitate cu Titlul VII din Codul Fiscal (Taxele locale ) nr.1163-XII din 24 aprilie 1997 şi Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 , în temeiul Art.14(2)a) şi 19(3) din Legea privind Administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul orăşenesc D E C I D E : Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Joi, 03 noiembrie 2016 | Valabil până: Joi, 03 noiembrie 2016 | 0 Comentarii (Adaugă)
În scopul asigurării părţii de venituri a bugetului primăriei oraşului Călăraşi în anul 2017 ,în conformitate cu Titlul VII din Codul Fiscal (Taxele locale ) nr.1163-XII din 24 aprilie 1997 şi Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 , în temeiul Art.14(2)a) şi 19(3) din Legea privind Administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 , Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Joi, 03 noiembrie 2016 | Valabil până: Joi, 03 noiembrie 2016 | 0 Comentarii (Adaugă)
Cotele taxelor locale pe teritoriul primăriei orașului Călăraşi pe anul 2017 Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Joi, 03 noiembrie 2016 | Valabil până: Joi, 03 noiembrie 2016 | 0 Comentarii (Adaugă)
În temeiul art. 14(2)p) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006. În conformitate cu Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative Nr.448- XVI din 28.12.2006, Codul Fiscal al Republicii Moldova cu modificările ulterioare în redacția Legilor Nr.177-XVI din 20.07.2007,Nr.108-XVIII din 17.12.2009,Nr.128 din 18.06.2010 privind modificarea și completarea Legii Nr.1056-XIV din16 iunie 2000,Legea Nr.267 din 23.12.2011,în scopul asigurării parții de venit a bugrtului Primăriei orașului Călărași, Consiliul orăşenesc, DECIDE: 1. Se stabilesc și se pun în aplicare pe teritoriul Primăriei orașului Călărași următoarele cote concrete ale impozitelor funciar și pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice și juridice (Anexă); 2. 3. Executarea prezentei decizii se atribue în sarcina primarului orașului , dl Nicolae MELNIC; 4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama Comisiei pentru economie ,buget, finanțe și comerț. Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Joi, 03 noiembrie 2016 | Valabil până: Joi, 03 noiembrie 2016 | 0 Comentarii (Adaugă)
Cotele concrete ale imozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare stabilite şi puse în aplicare pe teritoriul primăriei oraşului Călăraşi pentru anul 2017 Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)

Rezultatele 1 - 10 din 46
» Toate înregistrările
Sus
1 EUR = 20.3960
1 USD = 18.2002
1 RUB = 0.2844
1 RON = 4.3136
1 UAH = 0.6902
Călăraşi în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159657
Total ieri: 97
Total azi: 24