La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Proiecte de documente
PLAN de dezvoltare a capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale a oraşului Călăraşi, pentru perioada 2011-2013
Data publicării: Luni, 01 noiembrie 2010 | Valabil până: Miercuri, 10 noiembrie 2010
Descarcă fişier: pdc orcalarasi.doc (2MB)

Scopul general al evaluării capacităţilor administraţiei publice locale (APL) este determinat de prevederile art.11 din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006 şi constă în determinarea corespunderii capacităţilor autorităţilor APL cu statutul legal al unităţii administrativ-teritoriale respective.
Proiectul este sustinut de PNUD prin Programul PNUD/PCDLI si Institutul de Dezvoltare Urbana

 

·           Contextul elaborării raportului

Primăria oraşului Călăraşi a fost selectată, alături de altele cca 70 de primării şi Consilii raionale, să participe, în perioada august – decembrie 2010, în Proiectul  „Sprijinul autorităţilor publice locale în consolidarea capacităţilor de a planifica, bugeta, a implementa, monitoriza şi evalua procesul de dezvoltare locală”, iniţiat şi finanţat de Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată al PNUD Moldova pentru a promova în localităţile din Republica Moldova o abordare inovativă şi practică de sporire a capacităţii comunităţilor locale privind identificarea şi evaluarea problemelor cu care se confruntă în activităţile curente, elaborarea unor bugete locale optime, orientate spre acoperirea financiară a problemelor locale, elaborarea planurilor de dezvoltare instituţională şi locală, precum şi implementarea, monitorizarea şi evaluarea procesului de dezvoltare locală într-o manieră mai eficientă.

În cadrul acestui proiect finanţat de PNUD Moldova, primăria oraşului Călăraşi este sprijinită de echipa de consultanţi IDU în activităţile de evaluare a capacităţilor APL, elaborare a Planului de dezvoltare a capacităţilor şi de implementare a unor proiecte de asistenţă tehnică de îmbunătăţire a îndeplinirii funcţiilor legate de planificare, bugetare,implementare, monitorizare şi evaluare a procesul de dezvoltare locală.

·           Scopul şi obiectivele raportului

Raportul va cuprinde o scurtă prezentare metodologică a procesului precum şi o descriere a activităţilor realizate şi a rezultatelor acestor activităţi la nivelul etapei de evaluare a capacităţilor funcţionale şi instituţionale ale APL. Evaluarea capacităţilor instituţionale şi funcţionale ale APL va fi desfăşurată pe 8 capitole, după cum urmează:

1.      Date generale privind localitatea (raionul)

2.      Cadrul normativ, organizatoric şi funcţional

3.      Atribuţii, competenţele, responsabilităţi

4.      Calitatea procesului decizional şi capacitatea managerială

5.      Managementul resurselor umane

6.      Managementul financiar şi gestiunea resurselor

7.      Capacitatea de planificare strategică şi de atragere a investiţiilor

8.      Capacitatea de relaţionare

 

Scopulanalizei funcţionale este de a asista autoritatea locală să-şi evalueze în mod obiectiv, sistematic şi calitativ propriile activităţi vizând perfecţionarea organizării instituţionale şi sporirea eficienţei acesteia măsurând indicatorii de evaluare a funcţiilor îndeplinite în materie de costuri, eficacitate, calitate şi plenitudine.

 

Analiza funcţională îşi propune să evalueze corespunderea dintre activităţile purtate de către organele APL în localitate, atribuţiile şi prerogativele stabilite prin efectul legii şi prin alte recomandări normative şi solicitările lansate de către populaţia faţă de APL. Aceasta ne va sugera măsură în care instituţia îşi propune şi are şanse reale pentru realizarea misiunii şi obiectivelor prestabilite. În acelaşi timp prin analiza funcţională se urmăreşte măsura în care structura organizatorică a instituţiei corespunde logic cerinţelor stabilite la îndeplinirea acestor funcţii.

Rezultatele analizei funcţionale vor reprezenta premize pentru elaborarea Planului de dezvoltare a capacităţilor primăriei or. Călăraşi şi o eventuală consolidare a acestora.

·           Metodologia elaborării raportului(cum s-au colectat datele, s-au adunat materialele studiate si consultate).

Proiectul ”Sprijinul autorităţilor publice locale în consolidarea capacităţilor de a planifica, bugeta, a implementa, monitoriza şi evalua procesul de dezvoltare locală” se va realiza în baza unei metodologii adaptate la Metodologia Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) de evaluare a capacităţii, şi va presupune parcurgerea a 3 etape. În prima etapa s-a realizat o activitate de evaluare a capacităţilor administrative existente, în cadrul căreia sunt identificate problemele cu care se confruntă APL şi activităţile/serviciile necesare de dezvoltat. La nivelul etapei a II-a se vor identifică priorităţile de dezvoltare instituţională, proces urmat de elaborarea Planului de dezvoltare a capacităţilor administraţiei publice locale. Proiectul va finaliza cu a III-a etapă în care se va finanţa un proiect soft din Planul de dezvoltare a capacităţilor administraţiei publice locale.

 

Activităţile desfăşurate la nivelul primei etape au presupus realizarea unui amplu proces de acumulare a informaţiilor prin:

·         Informarea APL-urilor în cadrul unei şedinţe de lucru desfăşurate în sediul Consiliului raional Călăraşi pe data de 18/08/2010, cu participarea a 15 persoane - primarii şi secretarii Consiliilor locale din localităţile selectate în proiect. La şedinţă s-a stabilit programului de lucru la nivel de raion. Primarii au preluat, pe lângă materialele şedinţei, şi: chestionarele care urmau a fi completate; formularul de cartografiere a atribuţiilor; lista actelor şi materialelor care urmau a fi pregătite până la sosirea echipe de experţi în localitate.

·         Desfăşurarea la data de 25/08/2010 a unei mese rotunde la care au participat funcţionarii primăriei şi reprezentanţii societăţii civile, inclusiv membrii Consiliului participativ format prin decizia primarului or. Călăraşi, în cadrul căreia a fost prezentate obiectivele proiectului, puse în discuţie problemele cu care se confruntă APL şi clarificate unele poziţii din chestionar şi formularul de cartografiere a atribuţiilor. Totodată au fost solicitate materialele incluse lista documentelor necesare pentru evaluarea capacităţilor.

·         Elaborarea unui raport privind rezultatele evaluării şi prezentarea acestuia în localitate.

·         Elaborarea PDC şi prezentarea acestuia în localitate.

Comentarii

Adaugă comentariu
Numele/Prenumele:
E-mail: Email-ul nu va fi afişat public
Comentariu:
Cod de verificare:
 
Alte înregistrări
Data publicării: Marţi, 25 octombrie 2011 | Valabil până: Joi, 10 noiembrie 2011 | 3 Comentarii (Adaugă)
Conform Legislatiei Republicii Moldova, primăria oraşului Călăraşi pune la dispoziţie spre discutii si analiza cotele taxelor locale propuse pentru anul 2012 Agentilor Economici care isi duc activitatea pe teritoriul oraşului. Citeşte mai mult... 3 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Luni, 12 septembrie 2011 | Valabil până: Vineri, 23 septembrie 2011 | 0 Comentarii (Adaugă)
1. Prezentul statut este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, Legii Republicii Moldova Nr.845-XII din 03.01.1992 “Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”, Legii Republicii Moldova Nr.220 din 19.10.2007 “Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali”, Hotărârii Guvernului RM nr.387, din 06.06.1994 cu privire la aprobarea statutului model al întreprinderii municipale şi legislaţia în vigoare. Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Luni, 07 februarie 2011 | Valabil până: Vineri, 11 februarie 2011 | 0 Comentarii (Adaugă)
Bugetul Primăriei p-u anul 2010 la venituri de bază a fost aprobat în sumă de 21967,8 mii lei. Prin deciziile consiliului în timpul anului bugetul sa majorat cu 929,4 mii lei din care 282,4 mii lei mijloace transmise de la bugetul raional şi 647,0 mii lei din contul supraîncasării veniturilor.Planul la venituri a fost îndeplinit la nivel de 107,3%. Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Luni, 07 februarie 2011 | Valabil până: Vineri, 11 februarie 2011 | 3 Comentarii (Adaugă)
Anul 2010 pentru întreaga ţară a fost un an de cotitură. Am avut un Referendum Constituţional ratat, au avut loc alegerile parlamentare anticipate, a fost creată Alianţa pentru Integrare Europeană – 2. Pentru primăria oraşului anul 2010 a fost ultimul an de activitate în preajma alegerilor locale. Pe parcursul anului în primăria oraşului au activat 17 funcţionari publici şi 2 funcţionari de demnitate publică. S-a încadrat în activitatea primăriei un specialist tinăr, Dl Nicolae Preguza în funcţie de arhitect. În componenţa consiliului a avut loc o schimbare. În locul consilierului Chiril Coşeru şi-a început activitatea consilierul Dna Elena Reprinţev. Citeşte mai mult... 3 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Luni, 07 februarie 2011 | Valabil până: Vineri, 11 februarie 2011 | 0 Comentarii (Adaugă)
Pentru perioada anului 2010 avem o dinamica spre schimbari, in sensul bun al cuvintului, insa, nu ne oprim la asta. Totusi la I.M.” GCL Calarasi”, situatia financiara nu s-a ameliorat, ceea ce tine de datoriile pe care le are I.M. “GCL Calarasi” incepind cu 2007 Soldul debitor la 01.01.2011, este estimat in valoare de 3200 mii/ lei, dintre care: - BNP 1800 mii/ lei din care penalitatea constituie 400 m/lei - Salariati 900 mii/ lei - Agenti Economici 500 mii/ lei La inceputul 2010 datoriile constituiau - BNP 1288 m/lei - Salariati 670 m/lei - Agenti economici 480 m/lei Comparativ cu anul 2009, avem o crestere la capitolul datorii cu 762 mii/lei in 2010 Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Miercuri, 01 decembrie 2010 | Valabil până: Vineri, 10 decembrie 2010 | 0 Comentarii (Adaugă)
Scopul şi obiectivele planificării strategice Scopul procesului de planificare strategică a fost elaborarea proiectului planului strategic de dezvoltare a sistemului integrat de servicii sociale la nivel de oraş. Obiectivele de planificare strategică au fost: • Identificarea paşilor necesari pentru planificarea strategică • Folosirea metodelor specifice pentru etapa planificării strategice • Formularea preliminară a unui plan strategic de dezvoltare • Definirea acţiunilor necesare pentru difuzarea, discutarea şi aprobarea planului strategic de dezvoltare a sistemului integrat de servicii sociale şi implementarea lui. Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)

Rezultatele 41 - 46 din 46
» Toate înregistrările
Sus
1 EUR = 20.6937
1 USD = 18.1755
1 RUB = 0.2899
1 RON = 4.3838
1 UAH = 0.6932
Călăraşi în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159647
Total ieri: 103
Total azi: 14