La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Proiecte de documente
„Darea de seamă a directorului Î. M. „Gospodăria Comunal Locativă” Dl Gheorghe Mutu despre activitatea financiară a întreprinderii şi sarcinile pentru anul 2011”
Data publicării: Luni, 07 februarie 2011 | Valabil până: Vineri, 11 februarie 2011
Descarcă fişier: darea de seama a cgl 2010.doc (43KB)

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂLĂRAŞI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI

                                                                                                                                                                               Proiect

DECIZIE Nr. 01/03

Din 11 februarie 2011

 

„Darea de seamă a directorului Î. M. „Gospodăria Comunal Locativă” Dl Gheorghe Mutu despre activitatea financiară a întreprinderii şi sarcinile pentru anul 2011”

 

   Examinînd raportul „Darea de seamă a directorului Î. M. „Gospodăria Comunal Locativă” Dl  Gheorghe Mutu despre activitatea financiară a întreprinderii şi sarcinile pentru anul 2011”, Consiliul orăşenesc constată următoarele:

  Necătînd la schimbarea managerului întreprinderii situaţia financiară nu s-a îmbunătăţit dar prelungeşte în continuare să se înrăutăţească.

Datoriile întreprinderii la ziua de 01.01.2011 constituiau:

-         la fonful social        – 1700 mii lei, inclusiv penalitatea 400,4 mii lei.

-         la salariu                  - 900 mii lei lei.

-         agenţilor economici – 500 mii lei.

Pierderile de apă pompate în anul 2010 constituie 58%. Salubrizarea oraşului poartă un caracter neorganizat şi nesistematizat. Majoritatea persoanelor fizice care locuiesc în case particulare nu au încheiate contracte de evacuare a deşeurilor cu Î. M. „Gospodăria Comunal Locativă”. Depozitul de acumulare a deşeurilor se află într-o stare sanitară deplorabilă. Statutul întreprinderii nu corespunde cerinţelor zilei de astăzi.

   Reeşind din cele expuse în temeiul Art. 14(2)h)i)z) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006,

 

Consiliul orăşenesc DECIDE:

 

  1. Se apreciază nesatisfăcătoare activitatea financiară a Î. M. „Gospodăria Comunal Locativă”.
  2. Se obligă directorul Î. M. „Gospodăria Comunal Locativă” Dl Gheorghe Mutu să asigure folosirea efectivă a resurselor umane la prestarea serviciilor comunale şi să elaboreze  un program de activitate pentru anul 2011 cu indicarea termenilor şi responsabilelor de îndeplinire a activităţilor.
  3. Se obligă directorul Î. M. „Gospodăria Comunal Locativă” Dl Gheorghe Mutu să asigure evidenţa financiară strictă a plăţilor pentru serviciile comunale prestate prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi încheierea contractelor cu persoanele fizice pentru evacuarea deşeurilor.
  4. Se obligă directorul Î. M. „Gospodăria Comunal Locativă” Dl Gheorghe Mutu în termen de pînă la 01 aprilie 2011 să îndeplinească indicaţiile obligatoare din Actul Nr. 027053 din 27 ianuarie 2011 al Inspectoratului Ecologic de Stat.
  5. Viceprimarul oraşului Dl Vladimir Susarenco împreună cu contabilul şef Dna Maria Drăniceru şi specialistul în construcţii gospodărie comunală şi drumuri Dl Ştefan Săculţan să prelungească monitorizarea activităţii întreprinderii, asigurînd ajutor metodologic în menegementul întreprinderii şi evidenţei contabile pe parcursul primului semestru al anului 2011.
  6. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Dl Nicolae Melnic.
  7. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiilor pe problemele sociale , preşedinte Dna Eudochia Reazanţev şi pentru economie, buget, finanţe şi comerţ, preşedinte dl Mihail Cotelea.

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                                                 

 

SECRETARUL CONSILIULUI                                                        Gheorghe GAVRILIŢĂ

 

 

 

  Raport

   Darea de seama a directorului I.M.”Gospodaria Comunal Locativa Calarasi ” d-ul Mutu Gheorghe despre activitatea financiara a intreprinderii in anul  2010

 

       Pentru perioada anului 2010 avem o dinamica spre schimbari, in sensul bun al cuvintului, insa, nu ne oprim la asta. Totusi la I.M.” GCL Calarasi”, situatia financiara nu s-a ameliorat, ceea ce tine de datoriile pe care le are I.M. “GCL Calarasi” incepind cu 2007

 Soldul debitor la 01.01.2011, este estimat in valoare de 3200 mii/ lei, dintre care:

-          BNP         1800 mii/ lei din care penalitatea  constituie 400 m/lei

-          Salariati   900 mii/ lei

-           Agenti Economici  500 mii/ lei

La inceputul 2010 datoriile constituiau

-          BNP     1288 m/lei

-          Salariati    670 m/lei

-          Agenti economici 480 m/lei

       Comparativ cu anul 2009, avem o crestere la capitolul datorii cu 762 mii/lei  in 2010.

       Cauza fiind in continuare consumul fraudulos si neachitarea in termen a chitantelor de catre consumatori. In directia data se lucreaza in primul rind cu contractarea consumatorilor si lucru cu datornicii. Masurile sint,  avertismente (60), avize de judacata (18), deconectarile (3) sunt mai putin puse in practica din lipsa de personal.  Totusi, ne punem sarcina pentru anul 2011 sa contractam consumatorii intr-un numar mai mare si mai insistent. Un factor important mai este si neaprobarea tarifelor la timp conform legislatiei in vigoare, in decurs de 9 luni am suportat o pierdere in suma 535 mii/lei.      

       Pentru 2011, avem drept scop incheierea unui contract cu UTM, care va avea drept scop investigarea cazului: pierderi cit si calcularea tarifului, pentru a fi aprobat de catre APL in concordant cu ANRE.

         In 2010 s-a introdus metoda de colectare a datelor in baza de date automatizata si achitarea platilor de catre consumatorii casnici(persoane fizice) prin sistemul bancar si prin posta, care a adus o schimbare pozitiva in politica achitarilor chiar avem o crestere a volumului de apa facturat cu 2% comparative cu 2009. Costul bazei de date a constituit   8900  lei.

 

                   Dobindit (apa)                                    Facturat (apa)                      Achitat  

 

2009            436 mii/m3              41.29%                 180 mii/m3                     2400 mii lei

2010            480 mii/m3              43.75%                 210 mii/m3                   3400 mii/lei

 

 

              Incasarile prin banci si  posta a platilor pentru servicii, au generat achitarile salariilor prin carduri bancare si totodata a impozitelor pe venit, fondul pensionar, asigurare sociala obligatorie si medicala.

          Incepind cu luna mai 2010 a mai avut si o majorare la salarii cu peste 22%, este cazul de mentionat, ca odata cu majorarea salariului a crescut si calitatea serviciilor prestate. Nu sa indeplinit conform planului de activitate pentru 2010,mai- 2011 mai; aprobat prin Decizia Consiliului Orasenesc Calarasi, din 21 mai 2010 Nr. 05/02; punctul cu privire la lichidarea datoriilor fata de salariati si contribuirea la lichidarea datoriei fata de BNP, de catre fondator.

         Pe sectorul de amenajare a teritoriului si salubrizare am avut in 2010 o crestere la suprafata de deservire a orasului si volumul de lucrari de salubrizare a strazilor cu 4000 m2 comparativ cu 2009. Ne-am intilnit cu problema de contractare a persoanelor din sectorul privat pentru serviciul de evacuare a deseurilor, una din cauze fiind sustinerea financiara pentru indeplinirea lucrarilor mai calitative, ar fi un mare ajutor daca Primaria Calarasi sa procure pentru I.M. “GCL Calarasi” un numar de 50 containere pina in martie 2011, care ar da o capacitate de efectuare a lucrarilor de evacuare a deseurilor mai eficienta si un numar mai mare de clienti. La moment avem doar 250 de gospodarii contractate din sectorul privat cu privire la evacuarea deseurilor  pe cind in 2009 erau 16 contracte. Tot o data va aducem la cunostinta ca pe perioada anului 2010 sau procurat   28   containere in valoare de  43920  lei surse proprii, in 2009 sau procurat   2  containere in valoare de   2790  lei.

        Pe perioada anului 2010 I.M.”GCL Calarasi” a construit o portiune de 270 m retea cu diam 63mm  la conectarea fintinilor arteziene la conducta principala din zona Sipoteni, 120 m diam 50 mm, cartierul Bojole din surse proprii. Pe parcursul anului am suportat 82 de avarii dintre care 2 au fost mai grave pe str. Alex cel Bun reteaua d- 300 mm, str Bojole /25  d-110mm. In an 2010 sau procurat pompe sumersibile de tip ATV-235/185 in nr  de 3  in suma  de 40583 lei/fara TVA surse proprii, 2009 sau procurat   6   in suma de  60376  lei/f.TVA. In 2010 pentru intretinerea retelelor lichidarea avariilor sau cheltuit  15369  lei ,  in  2009     5874 lei.

           Fiind o problema la intreprindere lipsa echipamentului si instrumentului de lucru  in 2010 sa procurat instrument  in suma 5500 lei, echipament (imbracaminte pentru muncitori) in suma de 24353 lei in 2009 sau cheltuit pentru instrument si echipament 11000 lei.

        Pentru tratarea apei pe perioada anului 2010 sa consumat Cl 1000  kg in suma de 18330 lei, in 2009   1200  kg 20004  lei.

       In 2010 pentru intretinerea garajului 61663, in 2009      88325 lei.

       Pentru 2010 consumul de energie electrica a constituit in suma 1300 mii/lei, in 2009 1167 mii/lei.

       Consumul de carburanti a constituit in perioada anului 2010 in suma de 320 mii/lei in 2009 291mii/lei .

 

        Venitul a constituit:

         2010         6663 mii/lei

         2009         6166 mii/lei

  

        In cazul daca  Primaria Calarasi poate sa gaseasca posibilitati financiare si sa ne sustina cerintele care le-am inaintat pe perioada anului 2010: de procurarea unui automobil pentru echipa de interventie, anvelope pentru autospecialele intreprinderii, pentru repararea bazinelor de colectare a apei si evident pentru lichidarea datoriilor fata de BNP si salariati  ca incontinuare sa poata functiona si dezvolta I.M. “GCL Calarasi” in scopul asigurarii serviciilor prestate societatii publice, strict vitale.

           Pentru 2011 continuam sa lucram conform planului aprobat prin  Decizia Consiliului Orasenesc Calarasi, din 21 mai 2010 Nr. 05/02.

 

 

 

       Directorul

I.M.  “ GCL  Calarasi”                                                         Mutu GH.

Comentarii

Adaugă comentariu
Numele/Prenumele:
E-mail: Email-ul nu va fi afişat public
Comentariu:
Cod de verificare:
 
Alte înregistrări
Data publicării: Marţi, 25 octombrie 2011 | Valabil până: Joi, 10 noiembrie 2011 | 3 Comentarii (Adaugă)
Conform Legislatiei Republicii Moldova, primăria oraşului Călăraşi pune la dispoziţie spre discutii si analiza cotele taxelor locale propuse pentru anul 2012 Agentilor Economici care isi duc activitatea pe teritoriul oraşului. Citeşte mai mult... 3 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Luni, 12 septembrie 2011 | Valabil până: Vineri, 23 septembrie 2011 | 0 Comentarii (Adaugă)
1. Prezentul statut este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, Legii Republicii Moldova Nr.845-XII din 03.01.1992 “Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”, Legii Republicii Moldova Nr.220 din 19.10.2007 “Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali”, Hotărârii Guvernului RM nr.387, din 06.06.1994 cu privire la aprobarea statutului model al întreprinderii municipale şi legislaţia în vigoare. Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Luni, 07 februarie 2011 | Valabil până: Vineri, 11 februarie 2011 | 0 Comentarii (Adaugă)
Bugetul Primăriei p-u anul 2010 la venituri de bază a fost aprobat în sumă de 21967,8 mii lei. Prin deciziile consiliului în timpul anului bugetul sa majorat cu 929,4 mii lei din care 282,4 mii lei mijloace transmise de la bugetul raional şi 647,0 mii lei din contul supraîncasării veniturilor.Planul la venituri a fost îndeplinit la nivel de 107,3%. Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Luni, 07 februarie 2011 | Valabil până: Vineri, 11 februarie 2011 | 3 Comentarii (Adaugă)
Anul 2010 pentru întreaga ţară a fost un an de cotitură. Am avut un Referendum Constituţional ratat, au avut loc alegerile parlamentare anticipate, a fost creată Alianţa pentru Integrare Europeană – 2. Pentru primăria oraşului anul 2010 a fost ultimul an de activitate în preajma alegerilor locale. Pe parcursul anului în primăria oraşului au activat 17 funcţionari publici şi 2 funcţionari de demnitate publică. S-a încadrat în activitatea primăriei un specialist tinăr, Dl Nicolae Preguza în funcţie de arhitect. În componenţa consiliului a avut loc o schimbare. În locul consilierului Chiril Coşeru şi-a început activitatea consilierul Dna Elena Reprinţev. Citeşte mai mult... 3 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Miercuri, 01 decembrie 2010 | Valabil până: Vineri, 10 decembrie 2010 | 0 Comentarii (Adaugă)
Scopul şi obiectivele planificării strategice Scopul procesului de planificare strategică a fost elaborarea proiectului planului strategic de dezvoltare a sistemului integrat de servicii sociale la nivel de oraş. Obiectivele de planificare strategică au fost: • Identificarea paşilor necesari pentru planificarea strategică • Folosirea metodelor specifice pentru etapa planificării strategice • Formularea preliminară a unui plan strategic de dezvoltare • Definirea acţiunilor necesare pentru difuzarea, discutarea şi aprobarea planului strategic de dezvoltare a sistemului integrat de servicii sociale şi implementarea lui. Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Luni, 01 noiembrie 2010 | Valabil până: Miercuri, 10 noiembrie 2010 | 0 Comentarii (Adaugă)
Scopul general al evaluării capacităţilor administraţiei publice locale (APL) este determinat de prevederile art.11 din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006 şi constă în determinarea corespunderii capacităţilor autorităţilor APL cu statutul legal al unităţii administrativ-teritoriale respective. Proiectul este sustinut de PNUD prin Programul PNUD/PCDLI si Institutul de Dezvoltare Urbana Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)

Rezultatele 41 - 46 din 46
» Toate înregistrările
Sus
1 EUR = 20.6937
1 USD = 18.1755
1 RUB = 0.2899
1 RON = 4.3838
1 UAH = 0.6932
Călăraşi în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159647
Total ieri: 103
Total azi: 14