La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Proiecte de documente
Cotele taxelor locale pe teritoriul primăriei Călăraşi pe anul 2012
Data publicării: Marţi, 25 octombrie 2011 | Valabil până: Joi, 10 noiembrie 2011
Descarcă fişier: cotele 2012.doc (213KB)

Conform Legislatiei Republicii Moldova, primăria oraşului Călăraşi pune la dispoziţie spre discutii si analiza cotele taxelor locale propuse pentru anul 2012 Agentilor Economici care isi duc activitatea pe teritoriul oraşului. Dcizia consiliului orăşenesc va avea loc la 11 noiembrie, pina atunci primaria asteapta prpunerile Dvs pe adresa de email aprimariei info@calarasi-primaria.md

In conformitate cu Titlului VII din Codul Fiscal (Taxele locale ) nr.1163-XII din 24 aprilie 1997  şi Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 , în temeiul Art.14(2)a) şi 19(3) din Legea privind Administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, primaria propune urmatoarele

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                              Anexa nr.1

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                   la  Decizia Consiliului orăşenesc

                                                                                                                                                                Nr.  04/02  din 11  noiembrie  2011

Cotele  taxelor locale pe teritoriul primăriei Călăraşi pe anul 2012

Nr.

d/r

Denumirea  taxei

   Baza impozabilă şi obiectele impunerii

 

Capitol

 

      Unitatea de măsură a cotei

1.

 

 

 

Taxa pentru amenajarea

teritoriului

 

 

 Salariaţii şi /sau fondatorii intreprinderilor în cazul în care aceştia  activează în întreprinderile fondate ,insă nu sunt incluşi în efectivul timestrial de salariaţi .

 

122.28

 

   100 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al intreprinderii in cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată ,insă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi .

 

2.

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrative-teritoriale

Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor emise .

115.56

                   0,1%

3.

Taxa de plasare(amplasare) a publicităţii (reclamei),cu excepţia  celei amplasate integral  în zona de protecţie a  drumurilor din afara perimetrului localităţilor

 

 

 

 

 

 

 Venitul din vînzări ale serviciilor  de plasare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice,video,prin reţelele telefonice, telegrafice ,telex şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice,video,prin

reţele telefonice ,telegrafice,telex, prin  mijloacele de transport , prin alte mijloace ,(cu excepţia TV ,internetului,radioului,presei periodice ,tipăriturilor) .

 

 

 

Suprafaţa publicitară.

   (pentru m2 de suprafată publicitară amplasată de un agent economic)

      până la 18 m2

      de la 18,01 m2 până la 36 m2

      de la 36,01 m2 până la 72 m2

      de la 72,01 m2 până la 108 m2

      mai mult de 108,01 m2  

 

115.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   300 lei pentru  m2

   250 lei pentru  m2

    200 lei  pentru m2

   150 lei  pentru m2

   100 lei  pentru m2

4.

Taxa de aplicare a simbolicii locale .

Venitul din vînzări a produselor  fabricate cărora li se  aplică simbolica locală

122.32

                  0,1%

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa pentru unităţile comerciale şi /sau prestări servicii de deservire socială ,cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului  localităţilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unităţile  de comerţ şi /sau de prestări servicii de deservire socială .

5.01Gherete ,tarabe  ce comercializează:

      

122.30

             Cota anuală

        

    Centru

Restul teritoriului

 

        Distribuitoare automate

 500 lei pentru

fiecare automat

 500 lei pentru

fiecare automat

 

        legume şi fructe

 

2000 lei

1500 lei

        produse alimentare

 

2500 lei

2000 lei

        articole de tutungerie

 

5400 lei

5400 lei

        mărfuri industriale şi uz casnic

 

2500 lei

2000 lei

        comercializarea florilor

 

2500 lei

2200 lei

        comercializarea biletelor de loterie

 

3000 lei

2500 lei

5.02   Restaurante  şi săli de festivităti

                Pînă la 150 locuri

                Mai mult de 150 locuri

 

 

5400 lei

7000 lei

 

5400 lei

7000 lei

5.03   Cafenea, Cafenea-bar, bar şi internet- cafenea cu suprafaţa comercială :

               ( inclusiv terasa)

                 până la 40 m2

 

 

 

 

4000 lei

 

 

 

3500 lei

                 mai mult de 40,01 m2pînă la 80m2

 

4800 lei

4300 lei

                 Mai mult de 80,01 m2

 

5400 lei

4900 lei

5.04    Pizza cu suprafata comercială :

              (inclusiv terasa)

                Până la 40 m2

 

 

 

3500 lei

 

 

3000 lei

               de 40,01 m2pînă la 80 m2

 

4000 lei

3500 lei

                Mai mult de 80,01 m2

 

4800 lei

4300 lei

5.05   Disco-bar şi bar-biliard 

 

5400 lei

5400 lei

5.06   Cantine,bufete, cofetărie

 

2000 lei

1500 lei

5.07   Optica

 

1800 lei

1300 lei

5.08   Centru comercial ,   depozite angro şi pieţe autorizate

 

6000 lei

 

6000 lei

 

5.09   Magazine care comercializează produse alimentare  , mărfuri de uz casnic , mărfuri industriale , mărfuri pentru sistema de canalizare şi produse cosmetice cu suprafaţa :

 

 

 

             Până la 20 m2 (inclusiv magazinele care nu comercializează băuturi alcoolice)

 

3000 lei

2500 lei

             De la 20,01 – 50 m2

 

3800 lei

3300 lei

             de 50,01 m2– 100 m2

 

4500 lei

4000 lei

             Mai mult de 100,01 m2

 

5000 lei

4500 lei

5.10 Magazine specializat de comercializare

a telefoanelor mobile şi cartele de reîncărcare .

 

 

4500 lei

 

4000 lei

5.11  Magazine de comercializare a produselor agricole , seminţe şi ingrăşăminte

 

 

2500 lei

 

2000 lei

5.12 Magazin de comercializare a  mărfurilor electrice ,video, tehnică de calcul , mobilă , magazine mixte , articole din lemn , mărfuri pentru sistema de canalizare cu suprafaţa :

 

 

 

 

 

 

 

              până la 50 m2

 

4000 lei

3500 lei

             de la 50.01- 100 m2

 

4500 lei

4000 lei

             Mai mult de 100,01 m2

 

6000 lei 

5400 lei  

5.13  Magazin de comercializare a pieselor auto :

 

 

 

              Pînă la 30 m2

 

4000 lei

3500 lei

              Mai mult de 30,01 m2

 

4500 lei

4000 lei

5.14  Magazin de comercializarea a materialelor de construcţie

 

6000 lei

 

6000 lei

5.15 Magazin de comercializarea pietrelor şi metalelor preţioase

 

6000 lei

6000 lei

5.16  Baze petroliere , staţii de alimentare cu petrol şi gaz

 

8000 lei

8000 lei

5.16.1   Staţie de alimentare cu gaz

 

4000 lei

4000 lei

5.17   Comercializarea cărbunelui

 

6000 lei  

6000 lei

5.18 Magazin specializat în comercializarea  florilor :

 

 

 

             Până la 30 m2   

 

2500 lei

2000 lei

             Mai mult de 30.01 m2

 

3000 lei

2500 lei

5.19  Magazin specializat în comercializarea  cărţilor şi rechizitelor de birou

 

 

 

 

 

              Până la 30 m2

 

2500 lei

2000 lei 

              Mai mult de 30.01 m2

 

3000 lei

2500 lei

5.20    Comercializarea biletelor avia

 

3500 lei

3000 lei

5.21    Farmacii cu suprafaţa :

 

 

 

              Până la 30 m2

 

4000lei

3500 lei

              de la 30,01 m2– 60 m2

 

4500 lei

4000 lei

                  Mai mult de 60,01 m2

 

6000 lei

5400 lei

5.22   Farmacii veterinare

 

 

 

                Pînă la 20m2

 

3000 lei

2500 lei

                Mai mult de 20,01m2

 

3800 lei

3300 lei

5.23   Comercializarea cărbunelui cocsificat

 

5000 lei 

4500 lei

5.24   Activităţi legate de jocuri de noroc şi pariuri

                Pentru fiecare aparat de joc

 

 

5000 lei anual

 

5000 lei annual

5.25 Întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor cu  :

        De la 1 pînă la 2 posturi de lucru pentru un agent

        De 3 pînă la 5 posturi de lucru pentru un agent

        De la 6 posturi de lucru în sus pentru un agent

 (postul de lucru se socoate - groapa, vulcanizarea , echipamentul de ridicare )

 

 

2000 lei un post de lucru

1500 lei un post de lucru

1000 lei un post de lucru

5.25.1    Spălătorii auto :

           1  post de lucru

           2 posturi de lucru

           3 posturi de lucru

           4 posturi de lucru

           Mai mult de 5 posturi de lucru

 

 

2500 lei anual

3500 lei anual

4500 lei anual

5500 lei anual

6500 lei anual

5.26  Servicii de deservire socială indicate în secţiunea O clasa 93 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei:

5.26.1 Spălarea , curăţirea şi calcatul a tot felul de haine

 

 

 

 

 

2000 lei

 

 

 

 

1500 lei

5.26.2 Curăţirea covoarelor, portierilor şi draperiilor

 

2000 lei

1500 lei

5.26.3  Servicii de ridicare şi aducere a lengeriei de

 

2000 lei

1500 lei

 spălat

5.26.4  Curăţirea chimică şi vopsirea

 

 

1500 lei

 

1000 lei

5.27 Sevicii ale frezăriilor şi ale cabinetelor cosmetice

 

 

 

5.27.1  Frezării           

            Pînă la 3 locuri

 

 

2500 lei

 

2000 lei

             De la 4- 10 locuri

 

3000lei

2500 lei

             Mai mult de 10 locuri

 

3500 lei

3000 lei

5.27.2  Cabinete cosmetice

 

2500 lei

2000 lei

5.28  Activităţi de întreţinere corporală

 

 

 

5.28.1  Servicii prestate de baia publică

 

2000 lei

1500 lei

5.28.2  Saune,băi de aburi

 

6000 lei

6000 lei

5.28.3  Centre de cultură fuzică

 

2000 lei

1500 lei

5.28.4  Înstituţii de masaj

 

2000 lei

1500 lei

5.28.5  Cabinete de depăşire a stresurilor şi camere de

                 odihnă

 

2000 lei

1500 lei

5.29    Producerea şi comercializarea către populaţie

a ferestrelor şi uşilor din PVC , fortanului ,pliţilor de pavaj ,obiectelor din fier , burlanelor din beton şi alte      

 

 

 

5000 lei

5000 lei

 

Sectorul centru  include următoarele străzi  :

                   Str.M.Eminescu 10-73 (inclusive ÎS,,Staţia de autobuse”)

                   Str. Alexandru cel Bun,60-198

                   Str.Ştefan cel Mare 1-6

                   Str.31 august 1-14

                   Str.P.Halippa 1-20

 Magazin  mixt – unitate comercială  care comercializează un sortiment variat de mărfutri alimentare , nealimentare si de alimentaţie publică .

      Notă : agentii economici care au mai multe unităţi comerciale (sau deservire socială)  in aceaş clădire , cu intrări separate , achită  taxa pentru unităţile comerciale si/sau prestări servicii de deservire socială , separat pentru fiecare unitate .

           Notă : pentru agenţii economici noi inregistraţi pe parcursul anului 2012, taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări sevicii de desevire socială se va calcula de la data eliberării autorizaţiei de funcţionare   .

6.

Taxa de piaţă

Venitul din vînzări ale serviciilor de piaţă prestate de administratorul pieţei la acordarea de locuri pentru comerţ

122,27

           10 %

7.

Taxa pentru  cazare

 Venitul din vînzări ale serviciile  prestate de structurile cu funcţii de cazare

122,29

           5 %

8.

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor,oraşelor şi satelor (comunelor)

Numărul de locuri în unitatea de transport

 

     a) lunar pînă la 8 locuri inclusive

115,39

 

 

        125 lei lunar  

     b) lunar de la 9 pînă la 16 locuri inclusiv

 

        500 lei lunar

     c) lunar de la 17 pînă 24 locuri inclusiv

 

        700 lei lunar

     d) lunar peste 25 locuri

 

        1000 lei lunar

Comentarii
  Accesorii | Luni, 03 septembrie 2012, 10:30

Fard de ochi Roll-on
doar la website-ul SLA ROMANIA.
website absolut cu Colectia PRO
Aici ai parte de tarifele minuscule.
  Lenjerie Calvin Klein dama | Luni, 13 august 2012, 23:53

website complet Lenjerie.
Beneficiaza de tarifele micila chilotii.
  #gnrtedhick[QR] | Luni, 13 august 2012, 14:21

Fard pleoape reincarcabil
doar la magazinul online SLA.
website absolut cu Strasuri
Beneficiaza de preturile reduse.

Adaugă comentariu
Numele/Prenumele:
E-mail: Email-ul nu va fi afişat public
Comentariu:
Cod de verificare:
 
Alte înregistrări
Data publicării: Joi, 21 iunie 2012 | Valabil până: Marţi, 26 iunie 2012 | 0 Comentarii (Adaugă)
„Cu privire la darea în sublocaţiune Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Joi, 21 iunie 2012 | Valabil până: Marţi, 26 iunie 2012 | 0 Comentarii (Adaugă)
În conformitate cu Art. 2 din Regulamentul comisiilor administrative aprobat prin Hotărîrea Parlamentului R. Moldova Nr.126-XIII din 27 mai 1994, Art. 397 şi art.22(1)(2) din Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea din 29.03.1995, deciziei consiliului orăşenesc Nr.08/09 din 17.09.2010 „ Cu privire la constituirea comisiei administrative şi remunerarea ei”, în temeiul Art. 14 (2)q , w¹ şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006, Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Joi, 21 iunie 2012 | Valabil până: Marţi, 26 iunie 2012 | 0 Comentarii (Adaugă)
Examinînd cererea SRL „Provenda –Tur”, în persoana administratorului Natalia Ţurcanu „ Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune” Nr.113 din 06 .05.2011, în temeiul art.875 şi art 904 alin.2 Cod Civil al R.M. şi art. 14(2(b),(c) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006, Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Joi, 21 iunie 2012 | Valabil până: Marţi, 26 iunie 2012 | 0 Comentarii (Adaugă)
Examinînd cererea dnei Butusova Ana cu privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş principal după decesul părinţilor Conaşova Liuba şi Butusov Serghei al spaţiului locativ cu suprafaţa totală a bunului de 20 m.p. nr.cadastral 25012040024.01.002 din oraşul Călăraşi str. Ştefan cel Mare 67, în conformitate cu art.91 al Codului cu privire la locuinţe, în temeiul art.14(2)b) f) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006. Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Joi, 21 iunie 2012 | Valabil până: Marţi, 26 iunie 2012 | 0 Comentarii (Adaugă)
Examinînd demersul S.C.,,Nicolae Melnic”S.R.L. în persoana directoarei Natalia Melnic ,referitor la scutirea de taxa pentru unităţile comerciale în legatura cu rezilierea contractului de locaţiune şi stoparea activităţii ; în conformitate cu art.296 din Titlul VII.(Taxele locale) din Codul Fiscal Nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997 ; în temeiul Art14(2)a)şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006, Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Joi, 21 iunie 2012 | Valabil până: Marţi, 26 iunie 2012 | 0 Comentarii (Adaugă)
Examinînd demersul Î.I.,,Său Alexandra”, în persoana fondatoarei Său Alexandra ,referitor la scutirea de taxa pentru unităţile comerciale în legatura cu faptul că este invalidă de garadul II ; în conformitate cu art.296 din Titlul VII.(Taxele locale) din Codul Fiscal Nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997 ; în temeiul Art14(2)a)şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006, Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Joi, 21 iunie 2012 | Valabil până: Marţi, 26 iunie 2012 | 0 Comentarii (Adaugă)
Examinînd demersul Î.I.,,Stratan Valentina”, în persoana fondatoarei Stratan Valentina ,referitor la scutirea de taxa pentru unităţile comerciale în legatura cu stoparea activităţii ; în conformitate cu art.296 din Titlul VII.(Taxele locale) din Codul Fiscal Nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997 ; în temeiul Art14(2)a)şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006, Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Joi, 21 iunie 2012 | Valabil până: Marţi, 26 iunie 2012 | 0 Comentarii (Adaugă)
Examinînd demersul Î.I.,,Veveriţă Iulia”, în persoana fondatoarei Iulia Veveriţă ,referitor la scutirea de taxa pentru unităţile comerciale în legatura cu lichidarea subdiziunii ; în conformitate cu art.296 din Titlul VII.(Taxele locale) din Codul Fiscal Nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997 ; în temeiul Art14(2)a)şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006 Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Joi, 21 iunie 2012 | Valabil până: Marţi, 26 iunie 2012 | 0 Comentarii (Adaugă)
Examinînd informația cu privire la acceptarea parteneriatului în cadrul cererii de finanțare a proiectului ” Crearea condițiilor de dezvoltare social-economice și a unui mediu durabil eficient prin modernizarea tehnologică de întreținere a sistemului de evacuare a apelor uzate, rn. Călărași.” înaintat la Agenția de Dezvoltare Regională Centru de către primăria orașului Călărași, în parteneriat cu Consiliul Raional Călărași, primăria s. Nișcani, s. Tuzara, s. Vălcineț, s. Hîrjauca, s. Sipoteni, în temeiul Art.14 (2)j) k), (3) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006. Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Joi, 21 iunie 2012 | Valabil până: Marţi, 26 iunie 2012 | 0 Comentarii (Adaugă)
Examinînd informația cu privire la acceptarea parteneriatului în cadrul cererii de finanțare a proiectului „ Construcția Complexului Turistic Sportiv” înaintat la Agenția de Dezvoltare Regională Centru de către primăria s. Vălcineț, în parteneriat cu primăria orașului Călărași, în temeiul Art.14 (2)j) k), (3) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006. Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)

Rezultatele 31 - 40 din 46
» Toate înregistrările
Sus
1 EUR = 20.0787
1 USD = 18.0329
1 RUB = 0.2785
1 RON = 4.2187
1 UAH = 0.6843
Călăraşi în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159666
Total ieri: 100
Total azi: 33