×

Achiziții publice

Planul de achizitii pentru 2024

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice 2023

raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice 2023-1

 

raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice 2023

Planul de achizitii pentru anul 2024

Planul de achizitii pentru anul 2023

Planul de achizitii noiembrie

Lucrări de reparație capitală a intersecției de la str. Ștefan cel Mare cu str. M. Eminescu, str-la 31 August or. Călărași

Plan de achizitii modificat  August

Raport monitorizare sem 1 2023

Amenajarea a 3 platforme pentru colectarea deseurilor menajere în orașul Călărași in cadrul proiectului „Urban Imaginaries”

Plombări or. Călărași

Diverse produse alimentare pentru semestru II al anului 2023

Contoare de apă rece

Microbuze

 

Plan de achizitii iulie 2023

Plan de achizitii martie 2023

PLANUL DE ACHIZIȚIE PENTRU ANUL 2023

Darea de seama contracte de mică valoare 2022

Raport monitorizare contracte 2022

Planul de achiziții pentru anul 2022 (modificat la data de 08.06.2022)

RAPORT privind monitorizarea сопtrасtеlоr de achiziții publice 01.01. 2022 – 30.06.2022 sem. 1

PLAN de achiziții pentru anul 2022

PLANUL de achizitii pentru anul 2022 (modificat în data de 04.04.2022)

Lucrări de pavare a trotuarelor în or. Călărași, r-ul Călărași

 

Darea de seama contracte valoare mică 2021 

Planul de achizitii pentru anul 2022

Plan de achizitii pentru anul  2022

 

   Planul de achizitii pentru anul 2021

darea-de-seama-contracte-mica-valoare-2021

Raport privind monitorizarea contractelor anul 2021

Planul de achizitii pentru anul 2021

Planul de achiziții  pentru anul  2020

Dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2020

Raport privind monitorizarea contractelor pentru 2020

Decizia grupului de lucru

Planul de achizitii pentru anul 2020  (modificat în data de 09.03.2020)

Anunț de intenție, anul 2020

Planul de achiziții  pentru anul  2019

      Anunț de intenție, anul  2019

Planul de achiziții  pentru anul  2018

    Anunț de intenție,anul 2018