×

Comunicat informativ!

22 iulie 2021

     Vizita de studiu a ADR Centru și ADR Sud în implementarea proiectelor promovate de ADR Centru în orașul Călărași. Administrația Publică Locală aduce mulțumiri pentru proiectele implementate în orașul Călărași: – Estrada de Vară; – Scuarul Aleea Clasicilor; – Reparația capitală a Muzeului […]

Comunicat informativ!

15 iulie 2021

    Primăria orașului Călărași Vă comunică, că se interzice amplasarea anunțurilor publicitare fără permisiunea autorităţii administraţiei publice locale şi fără acordarea, în modul stabilit, a unui spaţiu de afiş autorizat. Conform CODULUI CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA  Nr. 218 din 24-10-2008, persoanele vor fi sancționate. […]

Comunicat informativ!

15 iulie 2021

A fost montat un panou informativ privind proiectul investițional „Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași” este finanțată de către #Uniunea #Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de #Agenția de #Cooperare #Internațională a #Germaniei (#GIZ) în […]

Comunicat informativ!

12 iulie 2021

       În legătură demontarea pilonilor din cadrul implimentarea proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, la data 13.07.2021, între orele 6.00-21.00 se sistează circulația transportului auto pe str.Mihai Eminescu de la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Sfînt, […]

Lucrările de reabilitare a rețelei de apeduct în orașul Călărași!

12 iulie 2021

La data de 12 iulie 2021 CONTINUĂ lucrările de reabilitare a rețelei de apeduct în #or.#Călărași în perimetrul str.Doina #PrimăriaCălărași face apel către cetățeni: 1. Cetățenii să asigure accesul în perimetrul străzilor menționate. 2. Cetățenii să fie prudenți în perioada desfășurării lucrărilor de terasament care vor […]